Om region Rogaland


Normisjon Region Rogaland er en del av den landsdekkende misjonsorganisasjonen Normisjon. Normisjon driver misjonsvirksomhet og sosialt arbeid i Norge og utlandet.

Normisjon er en fri organisasjon innen Den norske kirke. vi har fokus på fellesskap og misjon. Organisasjonen ble stiftet 1.1.2001 etter en sammenslåing av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen.

Region Rogaland dekker hele Rogaland Fylke, og i tillegg kommunene Sirdal, Sveio, Ølen, Etne og Odda.

I Region Rogaland drives et omfattende arbeid for alle aldersgrupper. Vi driver 3 leirsteder og har regionskontor i Sandnes og distriktskontor på Stemnestaden, Aksdal.

Regionen har 257 voksenforeninger, 111 barneforeninger, 33 ungdomsforeninger og 4 familieforeninger. I tillegg finnes det 40 kor for ulike aldersgrupper, leirarbeid knyttet til fem leirsteder, begravelsebyrå, barnehagedrift og Solborg Folkehøgskole. Det er cirka 35 ansatte fordelt på 22 årsverk i Regionen. I tillegg kommer 5-6 årsverk på leirstedene.

Region Rogaland, et IMI-kirken i Stavanger og Norkirken i Sandnes har et spesielt ansvar for innsamling, informasjon og rekruttering av norske utsendinger til Normisjons arbeid i Kambodsja.