Holmely

Ein jordnær plass med open himmel


Velkomen til Holmely i Nordfjord!

Program våren 2017 (trykk på overskriftene for meir info)
27. febr. kl. 18: HOLMELYKVELD
Andakt & song v/ Harry Andersen
2.-5. mars: RETREAT: «Å FØLGJE ETTER JESUS»
v/ Audun Aase og Jorunn Glomnes
1. april kl. 10: BØNEDAG
4. mai kl. 17.30: BØNEDAG/-KVELD
I samarb. m/ Fjordly og regionen
19. mai kl. 19: MØTE:
Undervisning om gudsbilde v/Ingebjørg Isane Fure
20. mai: DUGNAD
30. mai: SONG- OG MUSIKK-KVELD v/ Harry Andersen
29. juni - 2. juli: KELTISK RETREAT
v/Brit Lundby Hilde og Harald Forland.
Medarrangør: Bjørgvin Bispedømme

25.-27. august: BØN- OG LOVSONGSHELG (denne helga har blitt flytta frå juni til august)
v/Heidi Strømsmo og Eva S. Langseth

Sjå Holmely på kartet. 
Koordinatar: 61°55'43.6"N 5°23'17.2"E

Kontaktinfo
Holmely omsorg og retreat 
6711 Bryggja
Tlf.:  57 85 34 25 
E-post: holmely@normisjon.no
Eigar: Normisjon region Sogn og Fjordane 


Holmely ligg som ei perle i sjøkanten, like ved riksveg 15 på Bryggja i Nordfjord, med flott utsyn mot fjell og fjord og skogkledde holmar. 11 rom (enkle og doble) med god standard. Måltida vert servert frå eige kjøkken: God heimelaga mat.  

HOVUDTILBOD

 
Retreat 
Trekkje seg tilbake, bruke tid i stillhet 
for å bli betre kjent med seg sjølv og Gud. 
Få hjelp til å vandre med kvilepuls. Tid til å vere stille og be. 
Faste samlingar i kapellet. Bibelmeditasjon. Stille måltid med musikk. 
Tilbod om sjelesorg/åndeleg vegleiing.
 
Temadagar / helgar / kurs
Inspirasjon og fornying for kristenlivet og kvardagen. 
Gode tema-haldarar med livsnære tema. 
Kurs to gongar i året i samarbeid med Fermate Sunnmøre.
Det er godt mogleg å ha selskap med dei andre gjestene, like gjerne som ein kan trekkje seg tilbake i stillhet når det kjennest best. Ein kan fritt bruke loftsstove, kapellet og bokhyllene. 
PS: Holmely er ikkje ein behandlings-stad, men kan ved mange høve vere eit supplement til anna hjelp.

Omsorg og livshjelp
Medvandring - høve til sjelesorg/ samtale/ forbøn.
Tid for avkopling og tilkopling.
Individuelle opphald. Ta kontakt!

 

Bøn
Bønelunsj torsdagar (med unnatak av skuleferiar) 11.30 – 12.30; vi et ilag, drikk kaffi og ber for staden, regionen og kvarandre (ta med matpakke).
Bønedagar: åndeleg påfyll, lovsong, felles bøn, bønevandring, høve til personleg forbøn. 

Enkeltgjestar, grupper og lag / Ferie:
Enkeltgjestar og feriegjestar er velkomne, etter nærare avtale.
Holmely kan òg leigast av grupper og lag som ynskjer ha eigne arrangement.
Vi har sengeplassar til ca. 20 personar. 
Rikeleg høve til å bruke naturen frå fjord til fjell.
Kort veg til Stadt, Selje og Vågsøy med mange naturperler og historiske stader.
Holmely er medlem i Norske Misjonshoteller. Dei tilsette
På Holmely vil du møte, i tillegg til dei som spesifikt er nemnd i eventuelle arrangementprogram, husfolket. Desse har sjølvsagt teieplikt. Dei står til din disposisjon under opphaldet ved Holmely.
Dagleg leiar: Hilde Balsnes Lande  (Eva S. Langseth har permisjon)
Velkommen til oss!           
 
Lik Holmely på Facebook - då held du deg oppdatert om arrangement og nyhende frå Holmely. www.facebook.com/holmely 

Kontonummer: 3000.14.72204. Takk om du vil gje ei gåve til Holmely!  
   
Reise til og frå Holmely