Ønsker du et avbrekk i hverdagen, og noen måneder med nye utfordringer og opplevelser samtidig som du får bidra inn i arbeidet vi driver?

Volontørtjeneste er for alle, pensjonister, studenter, eller du som vil ha en pause i jobben. Du må være over 22 år, og kan tenke deg et opphold på to måneder eller lengre der du bidrar inn i arbeidet vi er med og driver i de ulike samarbeidslandene.  Arbeidsoppgavene vil variere med behov i de ulike landene og den kompetansen du har å bidra med.

Er du under 22 år anbefaler vi et år som Global Disippel (tidligere STK) på Gå Ut Senteret (GUS)

Volontørtjenesten består av

 • Forberedelseskurs på Gå Ut Senteret (eller tilsvarende)
 • Tjenesten i utlandet (– se forslag til konkrete arbeidsoppgaver i de ulike landene nedenfor)
 • Oppfølgingsweekend/oppfølgingssamtale etter endt tjeneste.

Volontører må identifisere seg med Normisjons visjon og verdier. I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på egnethet, kompetanse og behov i våre samarbeidsland.

Normisjon ønsker å støtte og legge til rette for volontører, og vi bidrar med: 

 • 50% av deltakeravgift for forberedelseskurs på Gå Ut Senteret, (e.l.)
 • Forsikring
 • Vaksinasjoner
 • Veileder i felt
 • Flybillett, mot at volontøren skaffer 15 faddere eller givere (se betingelser under vervestjerne)
 • Ved 1 års engasjement vil man gå inn og støtte boutgifter det andre semesteret

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet som du kan laste ned her: Last ned skjema her om du vil søke, og sender det på mail til rekruttering@normisjon.no, så hører du mer fra oss.

Har du spørsmål angående volontørtjeneste? Send oss en mail på: rekruttering@normisjon.no, så svarer vi deg.

Du kan bli oppdatert på misjonærbehov og bli tipset om aktuelle arrangement. Her melder du deg på vårt nyhetsbrev.

Arbeidsoppgaver i de forskjellige landene

Alle plasseringene/ tjenestene må på forhånd avklares med den nasjonale kirken/organisasjonen de skal arbeid i. Behovet kan variere fra år til år.

Ecuador

 1. Tamboskolen:  Engelskundervisning  •  Idrett (f. eks. KRIK-arbeid)   •  Musikk
 2. Ungdomsarbeid i indianerkirken: Være en del av lokalt team   •  Miljøarbeid
 3. Medvandring indianerkirken (voksen voluntør)
 4. Bibelskolen IBLE:  Disippelkurset Nehemias i menigheter (miljøarbeid )
 5. Barne og Ungdomsarbeid i den spansktalende kirken: Del av lokale team   •  Miljøarbeid

Nepal

 1. Omsorgsarbeid for handikappede barn i Kathmandu
 2. Undervise i engelsk og eventuelt andre fag ved skolen i Okhaldhunga
 3. Leger med spesialistutdannelse ved Okhaldhunga sykehus*

Bangladesh

 1. Miljøarbeider på skoler og internat for barn og ungdom:  Organisere ulike fritidsaktiviteter (idrett, musikk, håndverk)  •  Hjelp med lekser  •  Lede bibelgrupper  •  Leirleder
 2. Studentarbeid på gutteinternat i Dhaka: Engelsktrening  •  Datahjelp  •  Bibelstudium  •  Disippeltrening

Aserbajdsjan

 1. Lærer i engelsk, evt. andre fag: Undervisning  •  Kursing i lærere som ikke har lærerutdanning
 2. Spesialpedagoger: l utvikling av dagsenter for barn med psykisk utviklingshemning og deres foreldre
 3. Lærer/ instruktør på yrkesopplæringssenter for barn med spesielle behov som  snekring  •  søm  •  bilmekanikk  •  data  •  engelsk
 4. Idrett og musikk

Mali/Senegal

 1. Vedlikehold/reparasjon: Snekring   •   Vedlikehold av hus  •  Bilmekanikk
 2. Mediarelatert arbeid: Veilede i bruk av data  •  Veilede i produksjon av radioprogram  •  Gjennomgang av misjonærenes pc’er
 3. Barne- og ungdomsarbeider: Søndagskole  •  Idrett  •  Leir

India

 1. Miljøarbeider på engelskspråklige skoler og internat for barn og ungdom: Idrett  •  Musikk  •  Håndverk  •  Hjelpe med lekser  •  Lede bibelgrupper  •  Leirleder
 2. Assistere på ulike helsestasjoner/sykehus: Bistå ved fødsler og annet helsearbeid  •  Forefallende arbeid  •  Delta i lokal menighet
 3. Mediarelatert arbeid: Data  •  Fotografering  •  Info til Norge