Mali og Senegal ligger i Vest-Afrika og har en lang felles historie. Begge er tidligere franske kolonier. I 1959 ble de slått sammen i Føderasjonen Mali, men etter frigjøringen i 1960 gikk det bare noen måneder før de delte seg.

Normisjon har jobbet i Mali siden 1981 og fra 2014 har Normisjon også startet nybrottsarbeid i nabolandet Senegal. Den svært fargerike, gjestfrie og familieorienterte befolkningen i Mali og Senegal bor i landområder som ligger på grensen mellom ørken og savanne. Dette gjør området utsatt for tørke. Politisk ustabilitet, stor utbredelse av analfabetisme og arbeidsledighet legger en demper på levekårene.

Normisjons hovedinnsats i landene handler om å formidle Jesus Krisus. Dette gjøres blant annet ved å skape selvstendige kirker og trene lederne deres, bibeloversetting og evangelisering. I tillegg drives alfabetisering, brønnbygging og andre utviklingstiltak