Normisjons kontakt med Uganda har først og fremst vært gjennom misjonsskolen Gå Ut Senteret, GUS.  Siden 1999 har 4 team, med til sammen 20 ungdommer, bodd og arbeidet i Soroti bispedømme i 5-6 måneder.

De har hovedsakelig jobbet med evangeliseringsarbeid, der Jesusfilmen har vært sentral.

I tillegg er det satt i gang et program for å hjelpe noen ungdommer med skolegang, det har vært tre sommerteam fra Norge til Uganda, og ett fra Uganda til Norge.

Noen av GUS-studentene har reist tilbake for lengre opphold, de har da hatt varierte oppgaver i Soroti bispedømme. 

Også tem med seniorer fra Norge har reist på utvekslingsturer til Uganda.