Våre ansatte

  • Vaktmester
  • Normisjon region Øst
  • Tlf.: 932 63 679
Normisjon Region Øst Regionkontor

Kontortid: tirsdag - fredag kl 09.00 - 14.00

Tlf: 22 98 60 70
Fax: 22 98 60 71

E-post:region.ost@normisjon.no

Nettside: www.normisjon.no/ost

Postadresse: Staffeldtsgate 4,0166 Oslo

Bankkonto: 3000 14 71607
Staffeldtsgate 4, 0166 Oslo, Norge