Tid

04 april 2017

Av: Katarina Aabrekk, Acta-arbeiar Sogn og Fjordane

Kva bruker du tida di på? Tenk deg litt om. Bruker du tida på det du burde eller skulle gjort, eller bruker du den på det du syns er viktig og verdifullt, noko du verkeleg brenn for?

Tida vår er verdifull. Vi er skapte av Gud og har fått livet i gåve. I kvardagen vår har vi mogelegheit til å vere Jesu hender og føter akkurat der vi bur. Mogelegheit til å sjå menneske og til å vise Guds omsorg og kjærleik i praksis. Det betyr ikkje at vi skal stresse med å utnytta kvart einaste minutt til det fulle og slite oss ut på det, men kanskje skal vi stoppe opp og tenkje gjennom kva vi synest er viktig og kva Jesus synest er viktig. Er der nokon som treng oss, nokon vi kan vere til stades for? Dette kan vi legge fram for Gud i bøn.

Vidare må vi kanskje rydde plass i liva våre. Dersom kalenderen alltid er full, og hovudet endå fullare, er det vanskeleg å vere til stades - både i eige liv og i andre sine liv.

 Investering i andre menneske er aldri bortkasta tid. Kva med å investere i dei unge? Der er så mange spørsmål, så mykje om Bibelen og trua dei ønskjer seg kunnskap om. Men ikkje berre det; dei treng også gode førebilete. Nokon som kan peike på Jesus for dei, og vise vandringa med Jesus gjennom eit kvardagsliv. Eg ser at det betyr noko for ungdomane når dei som er litt eldre har lyst å bruke tid saman med dei. Og eg veit for min eigen del at det betyr mykje når andre tek seg tid til å lytte. Kva med å investere av tida di i naboen som ikkje lenger har helse til å gå ut? Bake rundstykke og ete kveldsmat saman? Eller kva med å investere tida i born, kvinner og menn som sit og ventar på om dei får bli i Noreg. Som har flykta frå krig, og no lever i uvisse og frykt? Dei kunne verkeleg trenge tida og omsorga vår.

Vi treng alle å bli høyrde og sett, og alle har vi behov for råd og vegleiing, oppmuntring og forbøn. Jesus seier at det vi gjer mot «ein av mine minste», har vi også gjort mot han.
Men start først med å bruke tid saman med Jesus, så kan Han få vise deg kva han synest er viktig.