Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Sykehuset hadde 32 sengeplasser, men behovet økte dramtatisk når veiene ble bygget ut. Dette er en av grunnene til at vi er midt i utbyggingen av sykehuset som nå er godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset bygges jordskjelv-sikkert (skal tåle 9 på richters skala.)

Sykehuset har over 800 fødsler i året Det er gratis tjenester for barn under 12 kg.Sykehuset er også blitt et senter i øst Nepal for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigste.

I tillegg til sykehuset arbeides det i samarbeid med myndighetene med samfunnshelse og forebygging i Okhaldhunga-distrikt.

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn. Samfunnshelse-prosjektet er delfinanisert av Norad. Normisjon sin egenandel inngår i totalsummen.

For å gi en gave til prosjektet:
1. Benytt konto nr 1503 02 13537 og merk "Helse i Nepal" 
2. Vipps til #60471 og merk "Helse i Nepal" 
3. Gi med SMS: