Nordvest i Bangladesh kjemper santaler i flere landsbyer for å få tilbake 5000 mål dyrkbar mark. Lokale myndigheter saboterer tilbakeføringen.

De vil leie ut jorda selv. En offisiell støttespiller for landsbyboerne ble drept i 2014. Situasjonen er spent.

Tidligere i høst bygget 1500 familier enkle stråhytter på området men de ble fordrevet fra området av opprørspoliti i november. Nå bor mange i midlertidig husly som telt men de kjemper fortsatt for sin rett.

Normisjon gir deres talsmenn juridisk og økonomisk assistanse. Takk for din støtte!