Maya (17) ligger livredd og alene i mørket. Et lite uthus er hennes hjem fem dager i måneden etter at hun fikk menstruasjon og ble kvinne for tre år siden. Her er det skittent, kaldt og utrygt.

For Maya og andre jenter og kvinner fra Bajhang i Nepal er dette et månedlig mareritt. Den gamle hindutradisjonen chaupadi ligger som en lenke rundt kvinnene, på tross av fordømmelse fra myndighetene og kritikk fra FN.   

Normisjon jobber for å stoppe dette. Vi ser at flere allerede har fått et bedre liv. Samtalegrupper og informasjonsarbeid hjelper. Gud har tanker om fremtid og håp for kvinnene i Bajhang.

Vil du være med og bryte lenkene slik at Maya og hennes medsøstre slipper sitt månedlige mareritt?  
Gi en god gave i dag!​ 

 

Chaupadi

  • Den gamle tradisjonen har basis i hinduskrifterhvor Indra, himmelens konge, drepte en brahmin(høykaste). For å frikjenne Indra overførte øversteprestenkongens synd til vannbobler, kvae ogkvinners menstruasjon.
  • Det er en allmenn oppfatning i Bajhang at menstruerendekvinner er urene og at de kan «ødelegge» detde kommer i kontakt med. Jentene og kvinnene måderfor bo i uthus eller i avgrensede rom i huset undermenstruasjonen og blir fratatt goder som melk,yoghurt, kjøtt og annen næringsrik mat.
  • I noen av landsbyene hvor Normisjon jobberpraktiseres chaupadi av 94 prosent i en eller annenform. Bruken av chausheds (uthus) varierer og spennerfra 5 til 46 prosent i Bajhang. (Kilde: UMN)
  • Tradisjonen ble fordømt av den nepalesiske regjeringeni 2007 og er hyppig kritisert av FN. Et lovforslagsom vil forby praksisen er under utarbeidelse.
  • 77 prosent av jenter og kvinner føler seg nedverdigetunder menstruasjonen og to tredjedeler er ensommeog redde når de bor i uthusene. (Kilde: Awon)
  • De risikerer diaré, lungebetennelse, luftveisinfeksjoner,fare for angrep fra slanger, ville dyr og fulle menn,tilfeller av vold og voldtekt. (Kilde: FN)
  • Mor og barn må også bo i uthusene i 11 dager etterfødsel. Dette fører til høy dødelighet både blant mødreog barn. (Kilde: FN) ​