Regionalt ansatte

  • Leir- og barnekonsulent (permisjon)
  • Normisjon region Agder
  • Tlf.: 41510396
  • Regionlederteam, daglig leder / Leder, Misjon i Norge
  • Normisjon region Agder
  • Tlf.: 905 43 423
  • Regionlederteam
  • Normisjon region Agder
  • Tlf.: 907 66 458

Regionkontor

Åpningstid: Mandag-fredag kl. 09.00-14.00

Tlf:  37 25 68 04
E-post: region.agder@normisjon.no  

Post- og besøksadresse:
Bibelskolen
Østerhusmonen 81
4879 GRIMSTAD

Gavekonto: 8220 02 82600

Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad, Norge