Leirsteder, gjenbruksbutikker...

Region Rogaland eier 3 flotte leirsteder: Horve Ungdomssenter utenfor Sandnes, Vaulali leirsted i Strand kommune, Stemnestaden Leirsted i Aksdal. Vi har også to gjenbruksbutikker, Galleri Normisjon i Sandnes og på Aksdal.


Horve Ungdomssenter sin hjemmeside: http://horveungdomssenter.no/

Vaulali leirsted sin hjemmeside: http://www.vaulali.normisjon.no/index.php

Stemnestaden sin hjemmeside: http://www.normisjon.no/post/41340/stemnestaden-leirsted

... og facebookside: https://www.facebook.com/Stemnestaden-leirsted

Galleri Normisjon Sandnes sin facebookside: https://www.facebook.com/gallerinormisjonsandnes 

Galleri Normisjon Aksdal sin facebookside: https://www.facebook.com/galleriaksdal