Momskompensasjon

Søknadsrunde kommer i april/mai


 Alle enheter i Normisjon og Acta kan søke om momskompensasjon. Informasjon, retningslinjer og intern søknadsfrist kommer i løpet av våren.