Nyheter

En god start

Et godt utgangspunkt for skolegang er viktig, og ICC, Normisjons samarbeidspartner i Kambodsja, satser blant annet på drift av førskoler i utkantstrøk.

Read article "En god start"

Sommer i Sør 2019

Sommer i Sør arrangeres i Grimstad 9-14. juli 2019!

Read article "Sommer i Sør 2019"

Nyttårsbrev fra Karen Ekern, januar 2019

Read article "Nyttårsbrev fra Karen Ekern, januar 2019"

Nye muligheter i Senegal

Read article "Nye muligheter i Senegal"

Glendrangeposten januar 2019

Read article "Glendrangeposten januar 2019"

Siste fra TV Normisjon

;

Se flere filmer her!

Siste fra bloggen

Okhaldhunga Times januar 2019

Read article "Okhaldhunga Times januar 2019"

Brev fra Guri Enger, desember 2018

Read article "Brev fra Guri Enger, desember 2018"

Okhaldhunga Times desember 2018

Read article "Okhaldhunga Times desember 2018"

Flere nyheter

Stadig bedre levekår

Northern Development Foundation i Bangladesh jobber med urfolk og andre utsatte grupper for å bidra til bedre levekår gjennom lokal organisering.

Read article "Stadig bedre levekår"

Optimistiske oversettere

Latteren kommer frem når Alf Halvorsen presser på før bildet blir tatt: «Si når dere tror NT på malinké blir ferdig!» De ler, og avslører at ønskedrømmen er desember 2020.

Read article "Optimistiske oversettere"

God jul!

Å engasjere seg mer i noe vil aldri foregå uten konsekvenser. På den ene side finnes stor sannsynlighet for positiv livsutfoldelse – på den andre siden vil en måtte ofre noe.

Read article "God jul!"

På en livsegg

En ettermiddag kom et stort følge fram til mødreventehjemmet ved sykehuset i Okhaldhunga. De hadde brukt tre dager og fire forskjellige busser. Mellom veiforbindelsene hadde de gått.

Read article "På en livsegg"

Knud Jørgensen 1942-2018

Også for oss i Normisjon er det viktig å sette ord på den takknemlighet vi sitter igjen med når Knud Jørgensens livsløp er til ende.

Read article "Knud Jørgensen 1942-2018"

Et annerledes år

Ekteparet Sigmund Augdal og Laila Adsen har i 2018 vært volontører for Normisjon i Aserbajdsjan. – Kanskje vi har blitt litt modigere, for vi har tatt et stort skritt ut i verden, sier Sigmund.

Read article "Et annerledes år"