Eikely-venner

Eikely Senter er et samlingssted for mange og et viktig ansikt utad for Normisjon i Aust-Agder. Her arrangeres det blant annet leirer for barn og unge, og man kan leie lokaler til selskaper, minnesamvær, kurs/konferanser m.m. Hver søndag kan man få kjøpt nydelig middag til en hyggelig pris.

Etter en periode med dårlig økonomi for senteret mobiliserte Eikely-venner i regionen seg i en støttegruppe. Her ønsker man å bidra med dugnadshjelp og innsamling av midler.

Torsdag 29. august kl. 19.00 inviteres det til en inspirerende Eikely-kveld.
Svein Kleivane kommer for å fortelle om sin far, emissæren og skomakeren Ånon Kleivane. Ånon var mye på Eikely, der han var en skikkelig bestefar for unge på leir.