Fond: «Barn og unge, hjemme og ute»

Visste du at du kan søke om fondsmidler til arbeid blant barn og unge?

Søknad sendes til:

Normisjon region Agder v/ Gunnar Urstad
Østerhusmonen 81
4879 Grimstad
gunnar.urstad@normisjon.no

Søknadsfrist: 1. september 2019