Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Anne Birgitta leder Normisjon

Foto:

Anne Birgitta Langmoen Kvelland er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet. Hun har jobbet som rektor ved Normisjons bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo og ledet blant annet prosessen med å gjøre skolen om til en høgskole. Kvelland har også arbeidet som personalleder i Normisjon. De siste årene har hun ledet Normisjons internasjonale arbeid. 

Bygge lokalt
Leder for landsstyret i Normisjon, Tormod Kleiven, er glad for at Langmoen Kvelland har sagt ja til å være generalsekretær i en viktig omstillingsperiode for Normisjon. 

− Hun har svært gode egenskaper innen ledelse og mye relevant erfaring. Hun nyter også stor tillit i organisasjonen vår, sier Kleiven.

Normisjons generalforsamling vedtok for to år siden at organisasjonens fremste målsetting i årene som kommer er å plante og bygge lokale fellesskap både lokalt og internasjonalt. 

Satsing i Asia
−Anne Birgitta Langmoen Kvelland er svært godt egnet til denne oppgaven og vil være en inspirator for å skape lokalt engasjement for Normisjons visjon, sier Kleiven. 

−Langmoen Kvelland har også bred erfaring med internasjonal misjon og vil kunne være en pådriver for å realisere den vedtatte satsingen Normisjon planlegger inn mot Sør-Asia, sier Kleiven. 

−I tillegg til å være med å realisere satsingen på misjon i Norge og internasjonalt vil den nye generalsekretæren få en viktig rolle i arbeidet med å utvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen. Generalsekretæren vil være en pådriver for et fortsatt arbeid med å skape en sterkere organisasjon som har tydelige mål og en topp motivert stab med dyktige medarbeidere, sier Tormod Kleiven. 

Åndelig modenhet
Den siste måneden har det vært en bred diskusjon blant Normisjons ledere på ulike nivå om hvilken ledertype Normisjon trenger for å nå målene som generalforsamlingen har vedtatt. Prosessen ble aktualisert på bakgrunn av at landsstyret opphevet ansettelsen av Ingvar Torsvik som ny generalsekretær fra 1. januar.  Anne Birgitta Langmoen Kvelland er nå ansatt i et åremål på to år. 

−Vårt mål er at vi gjennom gode samtaler på alle nivå i organisasjon skal kunne enes om en god modell for hvordan Normisjon skal ledes inn i framtiden. Her er det store utfordringer for en organisasjon som baseres på frivillig arbeid, men samtidig er avhengig av profesjonelle verktøy og åndelig modenhet for å kunne ekspandere i årene som kommer. Anne Birgittas kompetanse vil være viktig i denne prosessen, sier Tormod Kleiven. 

Levende og relevant
Den nye generalsekretæren Anne Birgitta Langmoen Kvelland er motivert til å ta fatt på  krevende endringsprosesser i Normisjon. 

−Normisjon har tradisjonelt hatt en markert rolle i det norske samfunnet. Vi ønsker fortsatt å være en viktig aktør som kan peke på Jesus Kristus, særlig til den oppvoksende generasjonen. Jeg tror vår oppgave her er å være nære, varme og tydelige voksne med gode relasjoner til barn og unge. Det er gjennom tilstedeværelse over tid i ungdomsgenerasjonen at det kan vokse fram ærlige og modne kristne. Dette er en viktig og ressurskrevende oppgave som ikke vil gi de store avisoverskriftene, men som vil føre til at det norske samfunnet vil merke at Jesus Kristus er levende og relevant, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland 

Inspirasjon fra utlandet
Hun vil også utvikle Normisjons internasjonale engasjement slik at flere mennesker blir kjent med Jesus. 

−Vi starter nå arbeid i Senegal og bygger opp en ny base for Asia-regionen i Bangladesh. Dette er initiativ vi håper kan gi varige spor i viktige områder i verden gjennom at vi er med å utruste de lokale kristne og bringer hjem inspirasjon til livet og arbeidet vårt i Norge, sier Kvelland.