Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Byggene reiser seg

Foto:

Den 14. februar ble tuberkuloseavdelingen formelt overgitt til sykehuset. Pasienter med den farlige og svært smittsomme sykdommen kan nå bo et avskjermet sted. Det er ikke bare til det beste for dem, det vil også frigjøre sengeplasser for andre pasienter ved sykehuset. Direktør Tuk sto for selve innvielsen av bygget.

Roser Vestøl og hans medarbeidere
Magne Vestøl og hans nærmeste medarbeidere har mye av æren for at tuberkulosebygget nå står ferdig, skriver overlege Erik Bøhler i misjonærbrevet Okhaldhunga Times.

For to og et halvt år siden kom Magne og kona Dorothea Vestøl til Okhaldhunga for å bygge sykeshus i en bratt steinrøys. Det har vært mange utfordringer på veien. Blant annet har han måtte gjøre stier rette, fylle hver dal og senke fjell og hauger. Vi bygger tross alt sykehus «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu!»

Ekteparet Vestøl har fullført tjenesten og da overtar Fred og Cyndi Langworthy fra USA. De har bodd i Nepal i 12 år og ser frem til utfordringene den nye jobben gir dem.

Frivillig arbeidskraft fra Norge
Flere bygg skal opp og da er det i følge Bøhler fint med besøk av «unge, topp motiverte støttespillere som gjerne bidrar». Karl Johan Kjøde, linjeleder ved idrett og friluftsavdelingen ved Bibelskolen i Grimstad (BIG), tok med seg elever og jobbet gratis med stor innsatsvilje!

Også to elektrikere har gjort en innsats for sykehuset. Morten og Lars Berge var frivillige utsendinger for Normisjon og satt opp et strømnettverk som kan vedlikeholdes.