Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Kan kvinner preike?

Foto:

Forvirring og usikkerhet

Ved det idylleske retreatsenteret "Shalom", noen timer kjøring sør for Cuenca, var pastorer og leder fra de lutherske spansktalende menighetene (IECLE) samlet en helg med en agenda som hovedsakelig innehold viktig teologiske spørsmål som trengte svar. Veldig ulik praksis fra menighet til menighet har ført til at mange mennesker i den lutherske kirka har opplevd forvirring og usikkerhet i forhold til kirkepraksis og doktrine som bør læres og praktiserer i forhold til visse temaer.

De ulike bidragsytere hadde 30 minutt til å presentere sine framlegg,og etterpå var det 30 minutt til dialog.


Kvinners rolle i menigheten

Kan kvinner preke? Hvem kan få og bruke hvilke nådegaver? Hvem og hvordan bør det deles ut nattverd?, var noen av spørsmålene som ble drøftet i løpet av helgen. 

Ønsket om en god dialog og behovet for avklaring i viktige spørsmål, viste seg å være et godt utgangspunkt, og førte til at temaene ble presentert fra ulike teologiske perspektiver, samt debatert i fortsettelsen.

Det ble snakket om tre hovedtemaer: 1) Hvem kan ha hvilke nådegaver 2) Hvem kan bidra under en gudstjeneste, 3) Hvem har mulighet til å preke? Ut fra temaene lå det derfor implisitt et ønske om å avklare kvinnens rolle i menighetene. 

Vekstsmerter

På samme måte som en ungdom på vei ut av huset til foreldrene trenger å finne sine egne prinsipper og praksis, er det også viktig for nye kirker å finne frem til en idenitet som ikke baserer seg på hva tidligere misjonærer har diktert, men som vokser frem av et eget teologisk arbeid med Bibelen som base. Derfor ble dette en viktig helg med gode vekstsmerter for en luthersk kirke som er inne i en god prosess med å finne frem til hva de står for og hva de ønsker å gjøre fremover. 

Hvordan det gikk

Den siste dagene ble det presentert et forslag basert på samtalene som hadde blitt gjennomført, og nærmest enstemmig kom de frem til at begge kjønn får nådegaver slik Gud ønsker å gi det. Det ønskes ikke en åpning for at kvinner kan være prester. Nattverden skal deles ut av pastor eller elste, samt at disse skal lære opp nye som også kan gjøre dette. Det ble også bestemt at det ikke skal leges føringer på at kun menn kan lede eller preke på en gudstjeneste.