Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Framtidsrettet regionårsmøte i Normisjon

Noen sentrale personer under årsmøtet, landsstyrets leder Tormod Kleiven (fra venstre), regionleder Bjørnar Holmedal og gjenvalgt regionstyreleder Sverre Fjeldberg
Foto: Foto: Boe Johannes Hermansen


Under forhandlingsmøtet ble årsmeldinger og regnskap enstemmig godkjent av de 66 stemmeberettigede.

Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 84 foreninger på voksensektoren, mens Acta Østfold har rundt 45 aktive lag for alderen 0-26 år. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er det et betydelig engasjement i Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land. Region Østfold har i dag 12 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstilinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.

Sverre Fjeldberg, Hannestad ble gjenvalgt til styreleder i Normisjons regionstyre. Frode Bilsbak, Halden ble gjenvalgt til styret, mens Gunnar Lilleaasen, Degernes ble valgt til ny representant, etter Wenche Aamodt, Rakkestad. Gjenstående er: Sigmund Larsen, Sponvika, Lillian Karlsen, Mossik, Karl Erik Sørensen, Borgenhaugen. Følgende varamedlemmer ble valgt: Borgny Navestad, Mysen, Ragnar Kjølberg, Skjeberg og Karin Bjørknes, Skiptvet. Boe Johannes Hermansen, Råde har vært de ansattes representant i styret. Styrets sekretær er regionleder Bjørnar Holmedal.

 2013 var et utfordrende driftsår for regionen, regnskapet for 2013 ble gjort opp med et underskudd på ca. 475 tusen kroner, som dekkes inn av tidligere beholdning. De samlede inntektene for regionen lå på drøyt åtte millioner kroner, derav utgjør misjonsgavene ca. 4,7 millioner kroner.

Årsmøtedagen startet med møte hvor leder i Normisjons landsstyre, Tormod Kleiven fra Rømskog talte. Han hilste også under årsmøtet. Under årsmøtet ble det en fruktbar samtale om arbeidet videre for regionen, en drøfting som vil fortsette etter framleggelse av en handlingsplan.