Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ikke bare høre gode taler

Anne Birgitta Langmoen Kvelland taler til Normisjonsfolket i Agder.
Foto: Ole-Martin Storemyr

Tema for Kvellands bibelforedrag var "Ledet for å lede" - et tema som var knyttet opp mot handlingsplanen i regionen.

I første del av foredraget pekte generalsekretæren på at det er mange konkurrenter en leder har med å gjøre; frykt for andre mennesker, andres meninger, anseelse i det å tjene penger og egoisme. Er jeg leder for min egen skyld og for å bli sett av andre, spurte hun.

Som kristne ledere ledes vi av ham som er historiens Herre, fortsatte Kvelland. Han er også misjons Herre. Det er ikke Normisjons misjon vi er med på, men Guds! Gud ønsker å bringe oss dit han ønsker vi skal gå. Ansvaret hviler på ham. Vi vet ikke hvor vi skal gå uten først å spørre misjonens Herre. Vi ledes av ham som sier: "Som Far har sendt meg, sender jeg dere".

Å være leder er også å gå ut å gjøre gode ting, Også her må vi spørre Gud først: Hvem vil du vi skal gjøre noe godt for? Vi ledes av ham som ønsker rettferdighet. Normisjon har fått sitt kall til de små, de fattigste og de minste.

Til sist streket Anne Birgitta Langmoen Kvelland sterkt under at vi skal lede mennesker til Jesus. Hun sa:

- Bruk alle metoder til å lede mennesker til Jesus, så mennesker blir kjent med ham og Gud får æren.