Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bak kulissene

Mange ulike kjøretøyer stilles ryddig opp, slik at det ikke blir kaos.
Foto: IMI Kirken / Terje Høyland

En aksjonsdag kan kollapse på mange ulike måter.  Det er snakk om store menneskemasser. Med disse følger sykler, mopeder og biler som skal parkeres. Det blir stor trafikk inn og ut av aksjonsområdet. Transport av de som ikke har eget framkomstmiddel må gjøres så billig som mulig, og det må organiseres

Les om evangeliseringsaksjonen i Kambodsja her.

Gode forberedelser
Før aksjonen må tusenvis av personlige invitasjoner gjøres klare. Matutdelingen ved dagens slutt må forberedes og en liten overraskelse til barna må pakkes og legges klar. Folk trenger beskyttelse for sola, så telt må settes opp, tas ned og flyttes til neste sted. Like ens scenen og lydutstyret, som må være på plass hver morgen klokken 7.

Det er et stort arbeid som ligger bak en fire timers søndagsskole med flere hundre barn tilstede. Sanger og danser må øves inn og talen må forberedes. Alt dette står den lokale kirken ansvarlig for.

Det er et stort apparat som skal i sving, for å legge til rette for en stor evangeliseringsaksjon. (Foto: IMI Kirken / Terje Høyland)

Bruker lokale aktører
Musikerne er ungdommer, som ledes av Vuthy,  medlem i det nasjonale lederteamet. Disse har øvd sammen over ett år. Det er prioritert å bruke lokale aktører, framfor å hente hjelp fra hovedstaden, eller bruke norske musikere.

Under møtene må de som blir berørt av budskapet tas hånd om. Det handler om mer enn å telle opprakte hender. Alle som vil ta i mot frelse, må ledes fram til scenen, registreres og møte noen fra den lokale menigheten, som skal følge de opp i etterkant.

Alle nye kristne skal ledes inn i fellesskap. Når 800 gir til kjenne at de vil følge Jesus, i løpet av ett møte, må det stor innsats og mye forbønn til, særlig når en vet at det på stedet finnes bare fem huskirker fra før.

Sender ut team
På formiddagene blir flere team sendt ut, for å invitere folk til å komme på møtene på ettermiddagen. Da må tolker, forbedere og evangelister være på plass. Hvert område har sin egen hovedleder, med ansvar for sine medarbeidere. Tolkene er hentet fra lokale menigheter, der en driver utstrakt engelskundervisning, året gjennom.

En viktig del av forberedelsene er å søke myndighetene om tillatelse til å samle så mange mennesker på ett sted. Vanligvis er myndighetene redde for dette. Menighetene har i lengre tid bygget relasjoner til landsbysjefer og politi, slik at en opplever stor velvilje når aksjonsuken er et faktum.

Budsjettarbeid er en egen øvelse. Det er viktig å nå så langt som mulig, med så få midler som mulig. Dette er en viktig del av arbeidet med å bygge gode ledere.

Registrering av nye kristne er en stor jobb, når 800 står i kø (Foto: IMI Kirken / Terje Høyland)

Enhet 

En annen langsiktig strategi har vært å bygge enhet mellom ulike menigheter, gjerne fra forskjellige konfesjoner. Gjennom det årelange arbeidet i menighetsnettverket, med hyppige lederseminar, har enheten blitt styrket. Så nå kan alle bidra, selv om de ikke selv har en kirke på det aktuelle stedet. Lederne lar andre nyte godt av veksten.

På denne måten blir den årvisse evangeliseringsaksjonen en velsignelse for landsbygda i Kambodsja generelt, og enkeltmennesker spesielt.