Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Landbruk for fremtiden

Foto:Se engelsk versjon av videoen

AzNorAgro er et landbruksutviklingssenter i nordvest Aserbajdsjan. ANA jobber med kursing av bønder i forskjellige former for landbruksdrift. Senteret har også et fokus på innovative landbruksteknikker som kan brukes til bedring av livsvilkårene for vanskeligstilte bønder. Nytt av året er et 1000 kvm drivhus som bygges opp med aquaponics teknikken, en form for økologisk drivhusdrift som nyttiggjør seg fiskeoppdrettsteknikker. ANA ønsker å være en demonstrasjonsgård og en ressurss for landbruksstudenter og andre som jobber i landbrukssektoren i Aserbadsjan.

Bli bærekraftig aktør
Senteret driver også et vellykket insemineringsprosjekt med krysning av aserbajdsjanske og norsk rødt fe. Denne delen av driften er allerede finansielt bærekraftig. ANA trekker veksler på NHE´s femårige arbeid med landbruksutvikling fra landdistriktene og har overtatt NHEs nettverk, landbruksmateriell og ansatte. NHE er i dag en støttespiller for ANA og driver med kapasitetsbygging og bidrar med teknisk assistanse og hjelp med prosjektutvikling. Målet er at ANA skal bli en økonomisk og faglig bærekraftig aktør som kan bety en forskjell i landbruksutviklingen i Aserbajdsjan. Per i dag eies ANA av aserbajsjanske aksjeholdere, NorAz Invest, et norsk landbruksinvesteringsselskap og Viator As, Normisjons forretningsselskap. ANA ledes av en aserbajdsjansk direktør, Fagan Aghayev.


Videoen er laget av elever fra film og tv linjene på Danvik folkehøgskole i Drammen, www.danvikfhs.no

Du kan lese mer om ANA på nettsidene deres: www.aznoragro.az