Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Inspirerende årsmøte i Region Øst på Sørumsand

Foto:

På de to møtene som ble avholdt talte Svein Granerud.  Tema på det første møtet var fornyelse med forankring. i sin inspirerende tale la han vekt på at det var avgjørende å være forankret I Jesus og evangeliet.  Fornyelsen starter og fortsetter i nærkontakt med Jesus og at vi stadig tar imot Hans nåde og tilgivelse. Men vi må samtidig være dristige og nytenkende i former.  Fornyede former kan tilrettelegge for å nå nye.  På kveldsmøte var temaet Hvor i all verden.  Hvor skal vi gå, spurte Svein i sin innholdsrike misjonstale.  Oppdraget er å gå fra Jerusalem til verdens ender med evangeliet.  Og veien er Jesus.  Derfor er det avgjørende at vi blir kjent med Han som er veien.  Leser du bibelen systematisk, spurte Svein en lydhør forsamling.

På det første møtet sang Møyfird Guttormesen og Harald Eriksen.  Det var oppbyggelig og vakkert.  På storsamlingen fikk vi høre frisk sang av Sørumsand Soul Children.  Kvelden ble avsluttet med bønnevandring.

Forhandlingene med fremleggelse av årsmelding, regnskap og handlingsplan gikk greit.  Under fremleggelsen av handlingsplanen ble det gitt plass til forskjellige innslag.  Lillian Dombestein  informerte om Galleri Sørumsand,  Svein Granerud om behovet for nye fellesskap, og Leif Gordon Kvelland som informerte om Alpha.  Denne sekvensen ble avsluttet med gruppespørsmål som skal danne grunnlag for fremtidig drøftelse om  ny organisering av Normisjon.

Det ble valgt to nye regionstyremedlemmer.  Terje Grønås og Anders Østby ble valgt.  Varamedlemmer ble Per Inge Bergan, Ole Andreas Gjerull og Bjørn Skogstad.  Det var også valg på styret til Bjerkely folkehøyskole.  Anita Løsnesløkken ble valgt til styremedlem og Aud Rensmoen, Einar Sørhus, Arild Hovden og Mette Ruud ble valgt som varamedlemmer.