Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bli miljøfadder!

Foto:

Vi starter en helt ny form for fadderskap: miljøfadder.
Som miljøfadder bidrar du til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig matproduksjon i Aserbajdsjan.

Bærekraftig matproduksjon er en av de viktigste faktorene for fremtidens velferdssamfunn. Derfor er det et skrikende behov for gode naturforvaltere som forstår bruken og utnyttelsen av naturen.

Det nytter!
Siden prosjektet startet i 2002  har over 15 000 småbrukere fått hjelp til et mer effektivt landbruk ved hjelp av miljøvennlige tiltak. Flere familier er løftet opp av en tilværelse preget av stram økonomi og lite fleksibilitet. Det fine med prosjektene er at småbrukerne ofte får doblet sine inntekter ved å gå over til et landbruk som i større grad ivaretar naturen.  

Noen av tiltakene har lang varighet, mens andre varer kun en kort periode. 

Bikube-prosjektet


Mer lønnsom drift etter bikubeprosjektet

Birøkter Amiraslanov var fattig og hadde bare 3 bikuber. Han er en av mange birøktere som fikk hjelp til å drive større. 

 Siden 2008 har over 3000 birøktere fått muligheten til å utvide virksomheten. Ved å lage en egen forening der birøkterne samarbeidet om å gjøre hverandre gode, opplevde næringen vekst. I dag er prosjektet utfaset og birøkterne driver foreningen videre på egenhånd.

Bier sørger for bestøvning av 1/3 av våre matvarer, men enkelte bi-bestander i verden er truet av inngrep i naturen, gjengroing av områder og miljøgifter. Kunstgjødsel dreper også millioner av bier hvert år.

Verden trenger flere birøktere. Vi kan kanskje ikke løse et helt verdensproblem, men vi har i det minste sørget for flere birøktere i Aserbajdsjan. 


Aquaponics


Aquaponics er et økosystem i drivhuset.

 Senter for landbruksutvikling i Aserbajdsjan har tatt i bruk en spennende teknikk som skal fremme bærekraftig landbruk og gi småbrukerne nye muligheter. Aquaponics bygger på ideen om å skape et økosystem i drivhuset.

Gjennom å drive fiskeoppdrett som produserer naturlig avfall og sirkulere vannet via planterøttene, vokser grønnsakene fortere. Samtidig renser plantene vannet for fiskeslam. Uten kunstgjødsel dyrkes planter og man driver fiskeoppdrett samtidig.

Bøndene kan starte i det små; med 3-4 fisker og 20-30 småplanter, eller drive stordrift der man ønsker. Utenfor byen Ganja er et 1000 kvm stort aquaponics-drivhus oppført. Jordbrukssenteret demonstrerer og introduserer denne metoden for småbrukere med lav inntekt.

Vanningsteknikker og Norsk Rødt Fe 


Norsk Rødt Fe produserer mer kjøtt og melk enn de lokale rasene.

 Det er stor forskjell på å vanne med overrisling eller med å flomme vekstområdet. Ved det sistnevnte tas oksygenet ut av jorden og stanser veksten. Det fører til lengre modningstid og dårligere priser når varene selges på markedet. Dette var et stort problem for mange småbrukere i Aserbajdsjan. Kunnskap om gode vanningsteknikker har derfor vært en viktig del av arbeidet.

Enorme vekstområder i Aserbajdsjan trues av overbeiting. Småbrukerne har blant annet fått tilgang til genmateriale fra den norske storferasen, Norsk Rødt Fe (NRF). Innføringen av NRF reduserte behovet for antall kyr, da de produserer mer melk og kjøtt enn de lokale storferasene.

Bli miljøfadder!
Veien er fortsatt lang å gå. Småbrukerne i Aserbajdsjan trenger DIN hjelp for å kunne realisere sine planer om en trygg og stabil økonomi. Gir du en småbruker denne muligheten, gir du også hans familie en bedre fremtid.

Som fadder får du:
Vi er opptatt av å ivareta din trygghet som giver og vil derfor til enhver tid informere deg om hva pengene går til. De små miraklene kan du lese om i Faddernytt, som utgis 4 ganger årlig. Du vil også motta bladet Misjonsnytt 2 ganger i året.

Send en mail til  line.konstali@normisjon.no og meld deg på!