Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Forsamlingsleder og ungdomsarbeider, Ålgård

Foto:

Vi søker etter en person som skal være:
   • et bindeledd mellom de ulike tjenestegruppene.
   • en medvandrer og veileder for våre tjenestegruppe-/bibelgruppe-/huskirkeledere.
   • en som bidrar til disippelbygging og teambygging i vår forsamling.
   • en som jevnlig har undervisning på bedehusforsamlingens Storsamlinger, Alpha kurs og ledersamlinger.
   • Bedehusforsamlingens representant i pastorforum fra de ulike menighetene på Ålgård

Bedehusforsamlingen Ålgård søker forsamlingsleder og ungdomsarbeider Stillingstørrelse: Ca 50 % for hver av stillingene. Vi er åpne for at stillingene kan kombineres inntil en 100 % stilling.

Vi søker etter en person som skal være:
   • En leder/veileder som trives med å være sammen med ungdommer.
   • Rådgiver i styret, en samlende miljøarbeider i et allsidig og aktivt kristent ungdomsmiljø.
   • En som jevnlig har undervisning på ungdommenes samlinger
   • Et bindeledd mellom ungdomsarbeidet og bedehusforsamlingen.
   • Sammen med styret i ungdomsarbeidet administrere og koordinere søknader om støtte fra kommune/stat. Hjelpe styrets medlemmer til god økonomistyring     i ungdomsarbeidet.

De ansatte må forplikte seg på Normisjon sitt verdidokument og arbeidsreglement. De ansatte blir lønnet etter Normisjon sitt lønnsregulativ. Stillingen rapporterer til styret for Ålgård bedehusforsamling.

Kontaktpersoner:

Toralf Hetland: famhet@online.no, mobil 93221868
Øyvind Hoelgaard: oyvind@jadarhus.no mobil 9511900

Ålgård bedehusforsamling ønsker å være en forsamling med fokus på et nært fellesskap til Gud og medmennesker, og som bygger på tjenestegruppe- og husfellesskapstenkningen. Annenhver søndag har vi storsamlinger på Ålgård bedehus. Hele familien er samlet første del av samlingen, og barna går så til søndagsskole. Vi har et omfattende og levende ungdomsarbeid med ulike huskirker og disippelgrupper. Annen hver lørdag har vi et eget ungdomsmøte med stor oppslutning. Forsamlingslederen og ungdomsarbeideren vil få en sentral rolle ifm storsamlingene og ungdomsmøtene.

Se vår nettide: bedehusforsamlingen.algard.normisjon.no