Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Satser på Asia!

En ny Asia-base i Bangladesh skal gi et bedre "Vi-fokus".
Foto: Shutterstock

Normisjons internasjonale arbeid startet i India i 1867. Siden den gang har vi hatt et sterkt fokus på Asia. På Normisjons generalforsamling juli 2012 ble det bestemt at vi skulle ha vårt hovedfokus på det såkalte 10-40 graders vinduet, som er det mest befolkede området i verden. Dette er også det område med flest unådde folkegrupper.

Vi vil styrke arbeidet i India, Bangladesh, Nepal, Bhutan og Kambodsja. Med bakgrunn i vår historie vil vi fortsette å fokusere på minoritetsgruppene i landene vi jobber i, men vi vil også nå ut til majoritetsgruppene, særlig den bengaltalende befolkningen.

En ny tid
Tradisjonell kristen misjon har i 200 år vært en bevegelse fra Vestlige land til Sør Amerika, Afrika og Asia. Misjonærene var vestlige og pengene som ble samlet inn kom også fra misjonærenes hjemland. I løpet av de siste 30 årene har det skjedd en gradvis endring. Kirkene i sør ønsker i større grad å klare seg selv og fokuset har dreid seg fra «levering» til «samarbeid». Misjonsstrategien vil derfor i større grad være å tilpasse seg lokale kirkers arbeid for å nå ut til flere.

Det internasjonale arbeidet er i større grad enn tidligere avhengig av å etablere nettverk i våre samarbeidsland. Dette kan være utfordrende å få til fra et hovedkontor i Oslo. I den nye strategien vil fortsatt internasjonal avdeling være ansvarlig for alle prosjektene i sør, men basen i Dhaka vil fungere som avdelingens «forlengede arm.» For våre givere betyr dette at vi i større grad kan følge opp prosjektene våre og alle lederne vi utruster.

Tettere bånd

I løpet av de siste 20 årene har det vært en formidabel kirkevekst i India, Nepal og Kambodsja. Det økende omfanget av nye menigheter har også skapt et økt behov for oppfølging og utdanning av nye ledere. Flere av menighetene driver også diakonalt arbeid, som leksehjelp, utdanning, fattigdomsbekjempelse og sjelesorg. Kravene til kompetanse er enda sterkere enn før.

Vår tids misjon kan på mange måter være krevende, men samtidig gir den helt nye muligheter. Misjon knytter varige bånd på tvers av kulturer og det blir mer og mer tydelig at det ikke dreier seg om en vestlig oppfinnelse. Vi snakker nå om et Vi-fokus. Sammen skal vi be, planlegge, jobbe og oppleve alle livets opp og nedturer. Normisjons utfordring er å etablere tettere bånd til kirker og menigheter som ønsker å spre det samme budskapet som oss.

Bedre oppfølging

Den nye Asia-basen gir oss muligheten til å følge opp prosjektene bedre. Det er viktig at basen består av et flerkulturelt fellesskap. Den skal ikke være «norsk». Basen skal fungere som et koordineringssenter for kapasitets – og kompetansebygging. Det vil også tilrettelegges for kurser, retreater og mentoring til menighetsledere i ensomme posisjoner. Ved å ta del i dette fellesskapet tror vi at vi blir sterkere sammen. Vi jobber sammen for å nå ut med verdens viktigste budskap og vi er stolte av det!

«I Normisjon er det veldig viktig for meg at det er Guds misjon, ikke min eller Normisjons misjon».
Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland til Agenda 3:16