Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Guds ord når ut i kassonké-land

Arkivfoto fra radioarbeidet i Mali.
Foto:

«Ja, dette vet vi nå, fordi vi hører det i radioen»
Dette utsagn hører vi fra mange mennesker, som vi møter på vår vei. Mennesker som bor i ytre strøk og bygder hvor hverken vi som misjon eller kirken har tid og ressurser til å oppsøke og nå. Det er kanskje tale om over hundre-tusen kassonké-ere som vi ellers ikke hadde kunne nådd, men som nå gjennom sine lokale radio-stasjoner får anledning til å bli kjent med Jesus.

Strategisk arbeid
På grunn av, at vi for ca. to år siden begynte å arbeide strategisk med lokale kassonké-radioer blir Guds Ord nå spredt over store deler av kassonké-land. Det er mange rundt omkring som på grunn av vårt “radio-arbeid” blant kassonkéene nå har hørt mye og er blitt kjent med Jesus. De vil fremover trenge både veiledning og oppfølgning.

I øyeblikket er det syv lokale radiostasjoner som regelmessig sender Guds Ord på kassonké i kassonké-land. De fleste av dem sender lørdag eller søndag, men to av dem sender to ganger hver eneste dag i uka. Alle disse er ikke-kristne stasjoner. Og flere av dem befinner seg i bushen, hvor det ikke er strøm, men hvor de bruker sol-panel og bil-batterier for å kunne sende.

Vil utvide innholdet
Det som sendes på radioen er kjente historier fra både Det gamle- og Det nye testamente. Samt kassonké-sanger. Fremover er planen å fornye radioprogrammene. Vi vil selvsagt beholde bibelhistoriene og sangene. Men planen er å ta opp vitnesbyrd, prekener og undervisning av Guds Ord, slik at folk som er spredt over hele kassonké-land både kan høre bibelhistorier, men også bli undervist i den kristne tro.

Visjon om å nå ut til hele «kassonké-land»
I øyeblikket når vi kanskje ca 75% av «kassonké-land». Men visjonen er at hele «kassonké-land» regelmessig kan høre om Jesus gjennom de lokale radio-stasjonene som de uansett allerede lytter til daglig. Drømmen er: at Jesus på denne måten skal bli gjort godt kjent i hele kassonké-området i vest-Mali. Og at folk på denne måten skal kunne komme til tro og at felleskap kan bli skapt rundt Guds Ord. Drømmen er at mennesker blir født på ny ovenfra av Guds Ord og Ånd og ikke nedenfra på grunn av forventninger om penger og arbeid fra misjonærene.

   - Dette er stort og oppmuntrende», sier Gagny som er én av lederne i kirka:
   - Vi er i en tid hvor det nå blir sådd mye av Guds Ord blant kassonké-folket gjennom både lokale radio-stasjoner og gjennom minnekort i telefoner». Og han legger til:
   - Det er bare Gud selv som kan skape tro og vekst. Det blir spennende å se hva dette fører til.
 Han var selv med til å oversette Det nye testamente til kassonké og er nå med i arbeidet for å oversette Det gamle testamente.


Gimmi Olsen sammen med lokale radioarbeidere.