Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bibelskolen får ny hall

Foto:

Landsstyret i Normisjon vedtok like før sommeren å godkjenne kostnadsrammen på 17,4 millioner kroner.

Hallen blir 52 meter lang og 13 meter høy. Ved stevner vil hallen ha en kapasitet på rundt 1400-1500 mennesker. Hallen plasseres også slik at det er mulig å utvide selve hallen, men også legge til nye fasiliteter som garderober og økt toalettkapasitet. Bygget er isolert, og kan også varmes opp ved behov. I tillegg legges det inn foaje, lager, kjøkken og toaletter. Hallen plasseres vest på eiendommen med planlagt ny innkjøring fra industriområdet, sier byggherreombud Petter Bjarnastein.

Hallen vil bygges som en kaldhall med kunstgressdekke.

Den nye hallen finansieres med hjelp av rentefrie lån fra Normisjon sentralt og Normisjon region Agder. Hallen skal da kunne brukes til både regionale og nasjonale arrangement i regi av Normisjon.

Arbeidet med hallen settes i gang i høst. Målet er at generalforsamlingen til Normisjon neste år skal arrangeres i den nye hallen.

– For skolen vil en hall gi et langt bedre tilbud til studentene, både med tanke på arrangementskapasitet og idrett. Særlig bra vil dette være for skolens voksende idretts- og friluftslinje, sier styreleder ved Bibelskolen, Jan Egil Norheim.


– Å bygge en hall mellom Bibelskolen og Østerhus industriområde er en mangeårig drøm og et viktig prosjekt for oss, sier rektor Kjetil Vestel Haga.


Langt bedre studenttilbud

Rektor mener at en hall på skolens område vil være svært viktig for både skolen, Normisjon og Grimstad.

– For skolen vil en hall gi et langt bedre tilbud til studentene, både med tanke på arrangementskapasitet og idrett. Særlig bra vil dette være for skolens voksende idretts- og friluftslinje, sier han.

Han legger til at etter samlokaliseringen med Normisjon Region Agder, er hallen enda et viktig skritt i visjonen om skoleområdet i Grimstad som et strategisk kraftsenter for Normisjon i Sør. Den vil åpne for en langt større stevne- og arrangementsvirksomhet i årene fremover.


Enestående i fylket

– Utenom stevnesesong er tanken å få inn lokale leietakere. Dette vil representere et viktig bidrag til byen. En kunstgresshall av dette formatet vil bli den eneste i sitt slag i Aust-Agder, og vil kunne gi lokal ballsport svært gode treningsmuligheter gjennom hele vinteren. Dette gir eksempelvis lokale fotballklubber et fortrinn med tanke på langsiktig spillerutvikling, sier styrelederen.


Selge 30 skilt

– Årlige driftskostnader, inkludert avdrag på lån, er beregnet til 594.000 kroner. Denne kostnaden må dekkes gjennom utleie og salg av skiltreklame, sier Reiersølmoen.

– Hvis vi får dekket halvparten av driftskostnadene gjennom utleie, må vi selge 30 skilt på 2 meter.

De ser for seg lokale leietakere, som andre Imås, Amazon og Studentidretslagene og oppfordrer folk som ønsker skiltreklame til å ta kontakt.

– Vi har allerede vært i god dialog med Jerv, og håper å få utleieavtaler med dem eller andre aktører som Imås. Målet er at hallen skal være klar til generalforsamlingsmøte sommeren 2015, sier rektor.

Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra kommunen, men ikke økonomisk støtte.

– Fra kommunalt hold så har ordføreren og rådmannen uttrykt seg positiv til planene. Dessverre kunne de ikke imøtekomme ønske om økonomisk støtte til prosjektet, sier Reiersølmoen.