Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Skriver dikt på sitt eget språk

Foto:

Udi-folket er et lite folkeslag på i underkant av 10 000 mennesker, og språket deres er et av verdens utrydningstruede språk. Normisjon har siden 2009 støttet et lese- og skriveopplæringsprosjekt som har arbeidet inn mot morsmålsopplæringen i udi, som foregår på 1.-4.-trinn i de tre udi-skolene i landsbyen Nich i Aserbajdsjan.

Gjennom dette prosjektet, som støttes av Normisjons bistandsorganisasjon Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE), har lokale udi-lærere utarbeidet skolebøker og lesemateriell, morsmålslærere har fått opplæring og udi-undervisningen har blitt fulgt opp. Prosjektet har i dag mange positive resultater å vise til. Våren 2014 skal de siste to skolebøkene for 1. og 4.klasse etter planen gå i trykken, og det viktigste opplæringsmateriellet er da på plass.

Holdningsendring
En av initiativtakerne til prosjektet har vært Venera Antonova, som også er leder for prosjektet. Hun arbeider som engelsklærer ved en av udi-skolene, og før lese- og skriveopplæringsprosjektet kom i gang opplevde hun at selv om morsmålsopplæring stod på pensum, var det lite undervisning som faktisk foregikk. I dag er situasjonen en annen.

– Det har skjedd en holdningsendring, forteller Antonova. I dag ser både lærerne og rektorene viktigheten av å lære udi; de ser at når elevene lærer udi godt, er det lettere for dem å også lære andre språk.

Antonova fortsetter:
- Vi ser holdningsendringen hos elevene også. De har større interesse for å lære udi enn før. Hun forteller at enkelte elever har begynt å skrive dikt på udi også på fritida, og at de koser seg med de to ukentlige undervisningstimene de får på morsmålet.
Antonova anslår at ca. 65 % av 1.-4.-klassingene i dag har gode leseferdigheter på morsmålet.

– Når det gjelder skriving, derimot, er det mange som har utfordringer, og derfor vil skriving være et av fokusområdene for udi-opplæringen framover, forteller hun.

Stor interesse for lese- og skriveverksted
Noe annet lese- og skriveopplæringsprosjektet har satt i gang i år, er et pilotprosjekt. Siden begynnelsen av mars har lese- og skriveverksted blitt arrangert for 5.-7.-klassinger to ganger i uka på de tre udi-skolene.
– De fleste av disse elevene har gjennomgått den grunnleggende udi-opplæringen i 1.-4.-klasse, og har derfor de grunnleggende lese- og skriveferdighetene, kan Antonova fortelle, og etter 4. klasse hadde mange fremdeles lyst til å lære mer udi. Gjennom pilotprosjektet har 15 elever på hver av de tre skolene har fått tilbud om å delta, og de kommer sammen i en fritime eller etter skoletid for å lese og skrive udi, ved hjelp av en udi-lærer. Interessen for lese- og skriveverkstedene har vært større enn forventet, og de har allerede en venteliste.
  
– Hver dag kommer elever bort til meg og spør om ikke de også kan få være med på lese- og skriveverkstedet, forteller Antonova ivrig.
– Jeg må forklare dem at foreløpig har vi ikke plass, men jeg lover å se på det i framtida.