Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Det fineste som finnes

Reidun Hjemdal i seniorutvalget intervjuer biskop Stein Reinertsen.
Foto: Ole-Martin Storemyr

Stein Reinertsen som var gjestetaler på storsamlingen, hadde bønn som tema på det første møtet .Med utgangspunkt i Jesu lignelse i Lukas-evangeliet 18 - om enken og den urettferdige dommer- sa han at enken er et forbilde for oss, fordi hun ikke gir opp. Gud vil at vi skal fortsette å be - om de samme tingene. For Gud er mas ikke noe negativt. Han lengter etter at vi ber til ham i hans Sønns navn.

Hvor går Den norske kirke?
Dette var temaet som Stein Reinertsen hadde på den andre samlingen - og som det var knyttet spenning til. I dette foredraget kom biskopen inn på situasjonen hvis kirken åpner for likekjønnede ekteskap. Selv var han tydelig på at ekteskapet er et forhold mellom mann og kvinne. Men om det skulle bli innført ekteskap for likekjønnede, ville Reinertsen fortsatt bli i kirken.
- Jeg ønsker å bli i kirken med de muligheter som er er. Det er mange ting vi kan gjøre i kirken. Derfor blir jeg, sa han.

Biskopen hadde mange ønsker for Den norske kirke framover. Bl.a. en kirke som er mer inkluderende, og som består av alle typer mennesker. Vi må bli flinkere til å inkludere mennesker når livet går imot, de som faller utenfor. Han ønsket seg en menighet med alle folkeslag, en kirke som inkluderer våre nye landsmenn. Kirken må bli god til å skape nye møteplasser og mer opptatt av forvaltning.

Sist - og ikke minst - ønsker Stein Reinertsen en kirke som kan gi menneskene det vi kan leve og dø på. Budskapet om Jesus Kristus og ham korsfestet må være hovedinnholdet. Uten dette innholdet forvitrer kirken. Det er fremtid for kirken bare når vi deler Jesus.

Fornøyde deltakere
Å være med i seniorarbeidet er en flott opplevelse. Vi møter så mange positive og takknemlige mennesker. Intet unntak på årets storsamling. Alle vi snakket med i etterkant, var entydige på at det hadde vært "gildt" på årets storsamling.

Som sangere og musikere hadde vi gleden av å ha med oss Kirsten Marie og Svein Skaland. De var med å løfte samlingene med sanger som var tilpasset dagens temaer, i tillegg sang og musikk av høy kvalitet.

Folkehøgskolen Sørlandet og deres ansatte fortjener ros for måten de legger til rette for et slikt arrangement. En viktig ingrediens er middagen, som denne gang bestod av svinestek og tilbehør - og karamellpudding som folkehøgskolen er vel kjent for.