Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Slik blir IMI Stølens nye fasade

Foto: TEGNING: TROLL ARKITEKTKONTOR

Etter mange runder på tegnebrettet, begynner IMI Stølens kjøkkenplaner for alvor å ta form. Over denne artikkelen ser du arkitektkontoret Trolls tegning av fasaden på IMI Stølen slik den vil se ut når det nye kjøkkenbygget er på plass (til høyre på tegningen). Med forbehold om justeringer, tyder mye på at dette blir løsningen som styret for IMI Stølen til slutt velger å gå for. De viktigste elementene i løsningen er disse:

• Dagens kjøkkenbygg rives, og erstattes av et nytt bygg med to etasjer.  
Første etasje rommer det nye kjøkkenet, felles anretning for matsalene, samt personalrom, lager-, kjøle- og fryserom.
I andre etasje kommer en ny avdeling med inntil fem rom med bad.

Tredobler frysekapasiteten
 - Vi er veldig nær løsningen nå, sier daglig leder Jakob Nielsen til PANORAMA. Det siste året har han, staben og styret ved leirstedet brukt mye tid på å prøvekjøre ulike alternativer, i dialog med kjøkken-leverandør og arkitekt. IMI Stølen vil rive det gamle kjøkkenbygget og sett opp et nytt bygg med to etasjer. Det nye bygget trekkes fire meter bakover mot garasjene, og 3,5 meter utover mot gårdsplassen. 

- Det er kravene fra Mattilsynet som er den utløsende årsak til at vi bygger nytt kjøkken. Vi mener at vi har funnet løsninger som imøtekommer tilsynets krav på en god måte. De viktigste grepene er at vi flytter anretningen ut av matsalen, får bedre varme- og kjøledisker, tredobler frysekapasiteten og skjermer produksjonsområdet for gjennomgangstrafikk.

De to matsalene - hovedsalen og salongen - får felles anretning. 

- Med det nye løsningen kan vi bespise 180 gjester samtidig, noe som er en økning på førti. Dette får vi til fordi vi gjør om deler av dagens tilfluktsrom til en egen spiseavdeling, kanskje kalt «Grotta.» Bare her blir det plass til 20-30 gjester.

En viktig del av løsningen er andreetasjen over kjøkkenet. Her kommer det fem rom med bad, forbundet med hovedfløya gjennom en hall med utvidet vrimleareal.

- Vi opplever at flere og flere etterspør rom med eget bad, derfor vil den nye avdelingen i andre etasje være et viktig tilskudd for IMI Stølen.

Fullender fasaden
Kjøkkenbygget i to etasjer forandrer fasaden til Normisjons leirsted på Oppdal. Skråtaket over hovedbygget får et motsvarende tak som skrår den andre veien over nybygget.

- I dag har fasaden vår en litt brå slutt. Det er en stigning i bygget fram til kjøkkenavdelinga, der alt plutselig ramler ned. Med det nye bygget får vi en fortsettelse som jeg synes fullender fasaden på en veldig fin måte.
 
- Nå snakker du nesten som en arkitekt?

 
- Jeg har snakket mye med arkitekter det siste året. Det er vel der jeg har det fra, sier Jakob Nielsen med et smil.

Graver dypt
Samtidig som IMI Stølen legger siste hånd på tegningene av kjøkkenbygget, starter siste etappe av innsamlingsaksjonen. Målet er å samle inn to millioner kroner. Den første millionen er allerede passert; nå gyver de løs på den andre.

- Jeg er imponert over givergleden. Mange graver dypt i lommebøkene sine for at nykjøkkenet skal bli en realitet. Vi opplever virkelig at leirstedets venner er med på dette. Støtten gir oss framdrift i arbeidet: Når vi har gjort ferdig tegning-ene, vil vi hente inn priser fra entrepenører. Da starter en ny og spennende fase av prosjektet, sier Jakob Nielsen.
--------------------

STØTT KJØKKENUTBYGGINGEN 

ved å gi en gave på konto nr.: 3000 17 00827