Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Tanker ved pinsetid

Kari T. Johnsen
Foto: Ole-Martin Storemyr

Da jeg var lærer, og senere familiearbeider, var jeg bevisst på at det jeg lærte barna av sanger, bønner o.l., skulle kunne brukes også når de ble voksne.
Nå som jeg er blitt en gammel dame, og av og til ligger våken noe om natta, ligger jeg og er takknemlig for ting jeg lærte utenat. Jeg kan liksom holde andakt for meg selv. Jeg siterer ting jeg tidligere har lært. En av bønnene er denne: «Kjære Gud, ta hånden min. Slipp den aldri ut av din. Led meg på din veg i dag. Gjør meg trygg og god og glad.»
For meg gir denne barnebønn ennå mening. Jesus, hold meg fast. Ta hånden min. Etter pinse er vi ikke forlatt som foreldreløse barn. «Jeg kommer til dere», Joh 14.18. Troen tar til seg ordet om at Gud, etter sitt løfte, har sendt Den Hellige Ånd, som skal erstatte Jesu konkrete, fysiske nærvær. Han er nær.
Led meg ved din Hellige Ånd på den vegen du vil for meg i dag. Jeg ønsker at du skal lede meg dit du vil – til mennesker og til oppgaver.
I barnebønnen heter det: «Gjør meg god.» I voksent språk ville vi si:» Helliggjør meg ved din Ånd. Jesus gjør meg mere lik deg.» «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, ydmykhet, selvbeherskelse», Gal 5,22–23. Disse gavene trenger vi rikelig av i våre fellesskap.
Bønnen slutter med bønn om glede. Bønn fører oss inn i samfunn med Han som er gledens kilde. «For gleden i Herren er deres styrke», Neh 8.10. Så blir min nattlige bønn også en bønn om glede som kan nå ut til andre mennesker og smitte der.
Særlig nå ved pinsetid blir vi minnet om hva Den Hellige Ånd kan gjøre i våre liv og fellesskap. Han kan få oss til å bekjenne Jesus som Herre. Og Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede.

God pinse!