Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Fusjonerer i Nord

Bilde fra årsmøtet i Normisjon region Nord.
Foto: Hanne K. Vang

Årsmøtet i 2014 gikk inn for fusjon mellom Normisjon region Nord og Normisjon. Dette ble avgjort med et klart og stort flertall under årsmøtehelga i Harstad 25.-27. april.

– Det er godt at et så stort flertall gikk inn for fusjon. Det viser at vi er en enhet som går inn for dette sammen. Det er tydelig at folket ser at vi må endre på ressursbruken vår for å kunne realisere visjonen og oppdraget vårt om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, sier Børge Gullbekkhei i regionstyrelederteamet.

Frigjør tid
For region Nord innebærer dette at fra 1. januar 2015 vil en del administrative oppgaver flyttes til Normisjon sentralt. Målet med fusjonen er ikke å redusere antall årsverk i region Nord, men at de ansatte i regionen skal få frigjort tid til utadrettede oppgaver framfor å bruke tiden på rene administrative arbeidsoppgaver.

Fusjonen er nå en prøveordning som går fram mot Generalforsamlingen i Normisjon i 2015. Generalforsamlingen må gjøre det samme vedtaket om fusjon for at fusjonen juridisk sett skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

Spennende prosess
Børge Gullbekkhei påpeker videre at prosessen som regionstyret nå står foran blir spennende med tanke på den videre driften av regionen.

– Nå starter jobben vår med å kartlegge hvilke oppgaver det trengs menneskelige ressurser til. I tillegg må vi jobbe med å se hvordan det praktiske skal løses. Det gjelder blant annet helt konkret hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres hvor og hvordan.

Permanent personalsituasjon
Region Nord har nå muligheten til å tenke helt nytt om ressursbruken blant de ansatte. I to år har regionen hatt flere midlertidige stillinger, men Gullbekkhei sier at det nå er på tide å legge en permanent plan for stillingene i Nord.

– Vi har hatt tålmodige ansatte i denne perioden, men både for regionen som helhet og de ansatte er det en stor fordel å få en permanent personalsituasjon.