Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Normisjons «grunnlegger» går på scenen

Haugespelet
Foto:

Det blir historisk sus over Tøihusplassen i Gamlebyen i Fredrikstad fredag 4. juli. Spillet om Hans Nielsen Hauges liv og virke blir for første gang fremført i Østfold. En av aktene er nyskrevet og har tilknytning til Grunnlovsjubileet.

Hans Nielsen Hauge understreket enkeltindividets rett og plikt til selv å ta ansvar for det samfunnet det var en del av. I hans fotspor utviklet det seg haugianske vennesamfunn som etter hvert preget det miljøet de levde i, både åndelig og innen handel og næringsliv. Gjennom sin virksomhet la Hauge grunnlaget for at mange i Norge begynte å tenke og handle selvstendig.

Francis Sejersted sier at «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati».

Han samlet mennesker til bønn og bibellesning. Det ble starten på bedehusbevegelsen i Norge, og forløperen til etableringen av Indremisjonen og senere Normisjon.

Normisjon region Østfold har tatt intitiativet til å få satt opp skuespillet i Fredrikstad. Arrangementet starter klokka 18.00 med guidet tur i Gamlebyen, med vekt på steder med tilknytning til Hauge.

Publikum oppfordres til å ta med campingstol for å være sikret sitteplass.

Salg av vafler, kaker og kaffe fra kl. 17.30-20.00.
Anbefalt parkering i sentrum, med gratis ferge til Gamlebyen.
Forhåndssalg av billetter: www.billettluka.no
Alle Narvesen - og 7-Eleven butikker
Visit Sarpsborg tlf. 69 13 00 70
eller Normisjons regionkontor

Priser forhåndssalg (pluss billettavgift 20 kr):
Hauge-spelet: Voksen 200 kr, barn (opp til 16 år) 100 kr,
familie (foreldre og barn) 500 kr.
Guidet tur: 70 kr


Arrangør:
Normisjon region Østfold
www.normisjon.no/ostfold
En mangfoldig virksomhet