Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Blir størst i Norge på kristne feriereiser

Foto:

- Tanken bak fusjonen er at to solide selskaper skal bli enda bedre. I tillegg til feriereiser skal det sammenslåtte selskapet tilby ulike reisekonsepter til skoler, institusjoner og lignende, heter det i en pressemelding.

Selskapsnavnet blir Si-REISER, med en avdeling som viderefører Ravinala-navnet. Antall ansatte i selskapene blir ikke berørt av fusjonen.

Utnytte kompetanse
De to selskapene ser en felles strategisk interesse i å drive reiseoperatørvirksomhet på en måte som kan utnytte kompetanse og kapasitet enda bedre enn det de kan gjøre hver for seg. Den økonomiske gevinsten tilfaller eiernes misjonsvirksomhet.

Selskapenes motto er henholdsvis "Mer enn ferie" (Si-REISER) og "Reiser med mening" (Ravinala).

Mer tilgjengelig
Det sammenslåtte selskapet vil ha et stort nettverk av erfarne reiseledere og vil kunne skreddersy ulike typer reiser til store deler av verden, både for større og mindre grupper og for enkeltpersoner. Selskapet vil gjøre mindre kjente reisemål tilgjengelige for folk flest.

Si-REISER driver i dag reiseoperatørvirksomhet med basis i kristne feriereiser, ad hoc-reiser og reiser til Israel. Ravinala Reiser driver reisevirksomhet med basis i reiser til land der det drives norsk misjon og bistandsarbeid.

Normisjon eier 20 prosent
Fusjonen skjer i form av en rettet emisjon. Si-REISER er det overtakende selskap. Etter fusjonen blir eierstrukturen slik at Normisjon, Indremisjonsforbundet og Det Norske Misjonsselskap med samarbeidende selskap (se fakta) vil ha ca. 20 prosent hver av aksjene og til sammen eie ca. 60 prosent. Sunnmøre Indremisjon vil eie nær 40 prosent og Indremisjonssamskipnaden og Nordmøre og Romsdal Indremisjon vil eie de resterende aksjene.

Fusjonen planlegges gjennomført i løpet av 2014. Den vil ikke ha innvirkning på allerede fastlagte turer.


Fakta om selskapene:

Si-Reiser AS har kontor i Ålesund og eies i dag av Sunnmøre Indremisjon (48 %), Normisjon (24 %), Indremisjonsforbundet (ImF, 24 %) og de to ImF-tilknyttede kretsene Indremisjonssamskipnaden (2 %) og Nordmøre og Romsdal Indremisjon (2 %).

Ravinala Reiser AS har kontor i Stavanger og eies i dag av Det Norske Misjonsselskap (NMS, 50 prosent) og Manova Invest AS (selskap som har som mål å skape nye arbeidsplasser på Madagaskar, 50 %).