Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

- Takk

Sokhom Khem har studert i fire år ved Phnom Penh Bible School.
Foto:

Her følger hans takk til Normisjon og misjonsfolket i Norge, for støtten han har fått gjennom fire år:

 

Kjære Normisjon!

Jeg vil gjerne sende dere en hilsen, selv om jeg aldri har hilst på dere før. Og dette er første gangen jeg skriver til dere, og siste. Jeg er stolt av den nåden og kjærligheten  du og jeg har fått fra Gud vår Far.

 

Jeg hadde aldri trodd jeg kunne bli en del av Guds store plan, før jeg startet å studere Bibelen. Og nå har jeg allerede kommet til slutten av mine studier, og det er ikke på grunn av min kapasitet, men på grunn av Hans nåde alene.

 

Før jeg vil dele litt om hva jeg har lært disse fire årene, vil jeg gjerne si takk til Gud for at Han har brukt dere til å støtte meg gjennom studiene ved Phnom Penh Bible School. Jeg vil også takke Sithuon Seap og kona hans, Lysom Kin (begge ansatt i Normisjon i Kambodsja), som har vært bindeleddet mellom dere og meg. De har vært viktige for meg i denne prosessen. Må Gud velsigne Normisjon, og Guds fred og kjærlighet være med dere alle.

 

Dette er mitt vitnesbyrd om årene ved PPBS og visjonen for min fremtid:

Å studere Guds ord er ikke enkelt. Da jeg startet på PPBS, skjønte jeg at det ville bli utfordrende, en kamp, og at jeg ville møte på problemer underveis. Jeg har gjennom disse fire årene alltid bedt om, at Gud måtte rense meg, slik at jeg kan være Hans tjener. Hvis jeg skal oppsummere de fire årene hver for seg, så kan det også være med å illustrere hvordan det har vært for meg. Første år: Vanskeligheter. Andre år: Sykdom. Tredje år: Følelsesmessige utfordringer. Fjerde år: NÅDE.

 

Nå har jeg kommet gjennom og har startet å se framover. Her er min visjon og mine planer for det som ligger foran:

Visjon: Nå de fortapte for Gud gjennom musikalsk tjeneste, oversette kristne bøker og kristne filmer, forkynne og spille inn lydbøker.

Mål: Gjøre ferdig mastergrad innen bibelsk teologi. Ta bachelorgrad innen musikk.

Aktiviteter framover: Oversette en teologisk bok fra engelsk til khmer. Komponere og gjøre opptak i studio av kristen musikk, men også lage kristne lydbøker og gjøre kristne filmer tilgjengelig på khmer. Forkynne Guds ord. Være med å lage i stand et sted der vi kan trene kristne musikere. Være med å sette sammen en gruppe kristne, slik at vi kan reise rundt å gjennomføre evangeliske aksjoner.

 

Avhengig av Gud
Jeg innser at jeg ikke kan gjøre disse tingene uten Guds veiledning. Dette gjør at jeg trenger oppmuntring fra Gud og støtte fra min kirke og familie. Jeg trenger også din forbønn for at visjonene skal bli til virkelighet. Jeg kan lage planene, men Gud er den som gjennomfører. Jeg vil at Gud skal bruke mine ressurser og at jeg kan få leve ut den hensikten Han har for meg, mens jeg lever her på jorden.

 

Kjærlig hilsen i Herren Jesu navn

Sokhom Khem