Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Helsehager redder liv

Foto:

Jakten på drikkevann

For tusenvis av kvinner i Mali starter dagen allerede på natten. Før solen står opp, drar de ut på en lang reise til nærmeste drikkevannskilde. Den lange tørketiden kan føre til mangel på mat og vann.

I 24 landsbyer i Tomora kommune har vi siden 2005 hatt et prosjekt som har som mål å redusere fattigdom og bedre helse og ernæringssituasjonen for kvinner og barn.
Mange har fått hjelp til å bygge brønner og til å dyrke grønnsaker i store felleshager.Utdanning som forandrer

Mali er et av verdens fattigste land. Femti prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. I følge FN er ekstrem fattigdom tett knyttet til kvinners manglende rettigheter.

I Mali har kvinner lovfestet lavere status enn menn. I 2011 ble en ny familielovgivning enstemmig vedtatt av Malis nasjonalforsamling. Denne sier blant annet at kvinner skal adlyde sine ektemenn. Mennene er også de som eier og arver.

Dette er problematisk fordi kvinner i like stor grad som menn står for produksjon av mat. Samtidig er det også kvinnene som tar omsorgsarbeidet i en familie. I Helsehageprosjektet gir vi utdannelse til kvinner, noe som gir dem bedre muligheter på arbeidsmarkedet og til demokratisk deltagelse.


Endelig kan hun lese

Maxase fullførte et alfabetiseringskurs i regi av Normisjon. Hun har også gått videre på kurs for å bli bedre til å lese og skrive.

Ferdighetene hun har lært, bruker hun til det beste for landsbyen hun bor i. I dag jobber hun med å skrive lister og føre regnskap for mølla de har fått gjennom prosjektet.

Maxase har en datter som går på ungdomsskolen. Siden hun selv har lært å lese, har hun også fått en større forståelse for at datterens skolegang er viktig.
-Jeg vil gi datteren min muligheter som jeg selv aldri har hatt, sier hun.

Mange jenter på samme alder risikerer å bli giftet bort til en eldre mann de ikke kjenner.

Hvem overlever?

I Mali dør 1 av 6 barn før de fyller 5 år.
Dårlig helse og hyppige dødsfall skyldes ofte mangelfull kunnskap om hygiene og riktig ernæring.

Gjennom helsedelen av prosjektet har helsesenteret i Touba utviklet seg til å bli det beste i fylket. Her kurses og støttes gravide kvinner og nybakte mødre, slik at de kan gi barna sine de beste forutsetninger for et godt liv.
Helsesenteret har også en fødestue. Tidligere fødte kvinnene hjemme. Kvalifisert medisinsk hjelp har ført til en reduksjon av barseldødsfall.
Ved å gi litt - kan du være med på noe stort!

Givertjenesten er viktig og en forutsetning for at prosjektet skal fortsette å fungere.

Sammen skal vi møte utfordringene i Mali!

Du kan enten gi som privatperson eller via en menighet eller et annet fellesskap du er tilknyttet.

Ta gjerne kontakt på innsamling@normisjon.no dersom du ønsker mer informasjon.