Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Hele familien rammet av tuberkulose

Foto: Kristin Bøhler

En familie ble nettopp behandlet ved Okhaldhunga sykehus. Ifølge misjonærbrevet Okhaldhunga Times hadde moren skrantet helt siden hun var gravid med sin yngste datter for et år siden. Hun hadde lungetuberkulose og smittet alle de tre barna sine.

Familien bor egentlig i et annet distrikt, men der fikk de ingen hjelp ved sykehuset og helsepostene de hadde vært på. Etter å ha forsøkt behandling hos en shaman, ble de rådet til å reise til Okhaldhunga sykehus «hvor de behandler fattigfolk.»

Nær sammenheng med fattigdom

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som smitter med dråpeinfeksjon. Bakteriene spres ved hoste, tale og nys. De som bor eller oppholder seg tett til den tuberkuloserammede står i stor fare for å smittes.
Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er fattigdom, underernæring og høy befolkningstetthet mye av årsaken til at tuberkulose sprer seg. 95 prosent av alle som dør av sykdommen, bor i utviklingsland.

I motsetning til andre dødelige sykdommer finnes det en effektiv behandling mot tuberkulose. Ved å behandle syke vil også faren for smitte reduseres og dermed kan man i større grad bekjempe sykdommen i et område.
Nepal er kjent for vakker natur og høye fjell, men også for fattigdom og nød. I et land med ulendt terreng, lange avstander og store slumområder, er det å finne og diagnostisere alle som er tuberkulosesyke, en utfordring.

Egen avdeling

Den 14. februar 2014 ble tuberkuloseavdelingen ved Okhaldhunga sykehus offisielt åpnet. Pasientene med denne farlige og svært smittsomme sykdommen kunne nå bo på et avskjermet sted. Det var ikke bare til det beste for dem, da det også frigjorde en del sengeplasser for andre pasienter ved sykehuset. På denne måten kan man også skjerme dem mot smitten fra tuberkulosepasientene.

På bedringens vei

For en fattig familie i Nepal ble Okhaldhunga sykehus redningen. Tusen takk for all forbønn og økonomisk støtte til det livsviktige prosjektet dere har valgt å støtte.