Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nye bøker til skolestart

Foto: Synnøve Aandstad Baghirova

De siste 5 årene har Antonova, sammen med andre lokale lærere og språkkyndige, arbeidet med å utarbeide skolemateriell til bruk i lese- og skriveopplæringen på morsmålet udi. Prosjektet har fra begynnelsen av fått støtte fra Normisjon bistandsorganisasjon i Aserbajdsjan, Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE).
- For 5 år siden var morsmålsopplæringen nedprioritert, forteller Antonova. Både lærere og elever så lite poeng i morsmålsopplæringen, forteller Antonova.
Men i dag er situasjonen en helt annen. Elevene gleder seg til morsmålstimene og trives med å lære, og lærerne ser nå viktigheten av denne undervisningen for at udiene skal ta vare på språket sitt.

De siste bøkene i trykken
Mangelen på materiell var en av hovedutfordringene, så Udi Literacy Project startet med å utarbeide skolebøker. Siden 2009 har bøkene for 2. og 3.klasse blitt trykket, og i sommer har bøkene for 4. og 1. klasse gått i trykken, med målet å ha dem klare til skolestart.
- Lærerne gleder seg til å ha materiell for alle klassetrinnene, forteller Antonova, og hun er særlig spent på den nye boka for 4.klassingene med mye nytt og spennende materiell.

Håper på nytt prosjekt

Udi-undervisningen har blitt så populær at de i vår lagde et pilotprosjekt med lese- og skriveverksted på udi for 5.-7.klasse. Dette var også en suksess; elevene ble utfordra til å skrive dikt og fortellinger på udi, noen jobba med små teaterstykker og noen også med håndarbeid som alt ble presentert av ivrige elever på en forestilling før skolen sluttet i mai. Antonova håper de vil klare å videreføre denne sukessen. Dette er også planen, som en del av et større prosjekt som Normisjon søker om støtte til å gjennomføre i samarbeid med udienes kultursenter «Orayin», med fokus på oppfølging av aldersgruppa som allerede har gjennomgått morsmålsundervisning i 1.-4.klasse.