Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Flere døpt

Foto:

Radioevangelisering virker fortsatt! I dager der internett dominerer er det hyggelig å se at et av våre eldste medier fortsatt brukes i stort omfang. Fortsatt får vi brev fra både India, Nepal, Bangladesh og til tider også Sri Lanka. Sendingene er på santali og vi når inn til landsbyer der radio brukes i større omfang enn TV og internett.

Seminar i april
April måned var en spennende tid for oss. Vi holdt et seminar i landsbyen Solpara, som ligger i Vest Bengal i India. Biskopen fra den lutherske kirken, en lokal pastor og en pastor som er ansatt i Radio Dumka, ledet seminaret.

Året før hadde redaksjonen i Radio Dumka besøkt samme område og vist Jesus-film på lerret. Da oppdaget vi at flere vi snakket med, både lyttet til og forsto budskapet til Radio Dumka. Da vi omsider fikk lov til å tale om evangeliet, fikk vi beskjed om at de ønsket besøk igjen. Da startet forberedelsene til seminaret vi avholdt i april.

En kjærlig Gud
Santal-folket er undertrykket fordi de tilhører den laveste kasten i India. De utsettes for diskriminering i alt fra dårligere skoletilbud for barna til at de må gi fra seg landområder mot sin vilje. Grunnen til at mange vil bli kristne er budskapet fra Jesus Kristus om at alle er like overfor Gud. De opplever å bli sett som verdifulle – uavhengig av hvilken rase de tilhører.

27 personer lot seg døpe før seminaret. Mens seminaret pågikk lot tre familier seg døpe. Alle sammen fortalte den samme historien. Troen på Jesus Kristus fikk dem til å innse at de var like mye verdt. Jesus hørte de om på Radio Dumka.

Ønsker flere seminarer
Det kom folk fra flere forskjellige landsbyer til seminaret. Det er ikke uvanlig i området der Radio Dumka når ut. Kommer vi til et sted, blir vi ofte bedt til et nytt sted. Det er selvsagt veldig hyggelig og vi gjør så godt vi kan med å takke ja til alle invitasjoner.