Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Acta vil være kirkens «kystjegere»

Barn på leir i Sogn og Fjordane i regi av Acta
Foto: Foto: Normisjon

Forrige uke lanserte Den norke kirke en egen undersøkelse om hvordan de samarbeider med Acta – barn og unge i Normisjon de andre frivillige kristne organisasjonene om trosopplæringsreformen.
Her er noen av konklusjonene i samarbeidet:

• Mye uformelt samarbeid
• Kirka låner leirstedene mange steder
• Trosopplæringsreformen styrker det arbeidet Acta fra før av har hatt ansvar for
• Acta kan lett ende opp som underleverandør til Den norske kirke og dermed undergrave sitt eget arbeid.


- Det er flott at kirka har brukt penger på en god og grundig analyse av hvordan trosopplæring og organisasjonenes samspill er i endring, sier Acta-leder Espen Andreas Hasle.

- For egen del styrker rapporten min tro på Acta og Normisjons strategi. Vi står trygt og godt på egne ben med alle de mulighetene det gir oss, OG vi samarbeider offensivt og aktivt over alt der det er mulig. Framtida for vår bevegelse, slik jeg ser det er å både være en aktiv fellesskapsplantende bevegelse OG en offensiv og god samarbeidspartner for Den norske kirke. Rapporten bekrefter slik jeg ser det at dette ikke bare er mulig, men en svært god strategi.

- Den største utfordringen for å samarbeide mer med kirken er slik jeg ser det begrensninger i våre egne ressurser.

- Jeg tror og håper at Acta skal være den ledende leverandøren av gode konsepter, leirer og tenkning for barn, tweens og ungdom til Den norske kirke. Det står ikke i motsetning til å tenke sterkt og selvstendig om våre egne forsamlinger og menigheter. Tvert i mot mener jeg at Normisjon som forsamlingsplantende bevegelse også er akkurat det Den norske kirke trenger.

- Vi kan være kirkens kystjegere. Raske og lette på foten til å nå ut til nye områder, subkulturer og grupper! sier Espen Andreas Hasle.