Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Norkirken Åkra

Foto:

Høsten er her - likevel sås det ut nye frø...
Høsten 2014 startet en prosess med den hensikt å plante en ny menighet på Åkra. Vi ønsker å nå flere i vårt område med de gode nyhetene om Jesus Kristus. Vi har tro på at det å plante en ny menighet vil være et godt redskap i det å oppfylle Jesu egne ord om å «gjøre dem til disipler og lære dem alt det jeg har befalt».

Åkraområdet er et område i stadig vekst og utvikling. I kjølvannet av det vokser det stadig frem nye kulturer og subkulturer. Mange mennesker kjenner ikke Jesus, mange er hjemløse kristne. Vi drømmer om en menighet for nye generasjoner, et hjem hvor folk kan komme med livet slik det er og bli sett og møtt der de er. Vi drømmer om at liv skal bli forvandlet, at håp skal vokse frem og at Jesus Kristus blir synlig, trodd, elsket og etterfulgt på Åkra og i vårt nærmiljø.

Konkret er vi foreløpig en oppstartgruppe som har funnet sammen i en felles brann for en levende, relevant og livsnær kirke for dagens mennesker. Hvordan det blir seende ut etter hvert vet bare Gud, men det første spadestikket i forberedelser er tatt. Vi vil jobbe målrettet etter definerte verdier og visjoner, og vi ber til Gud om at han må lede oss steg for steg. På nyåret starter vi med oppstartssamlinger og smågrupper. Der deler vi livet med hverandre og samtaler om hva det vil si å følge Jesus. Når vi er flere grupper, vil vi ha fellessamlinger for gruppene og etter hvert vil det bli aktuelt med åpne storsamlinger.

Vi skal være med i DAWN sitt menighetsplantingsnettverk over en to års periode, for å hente erfaring, undervisning og lære av andre som planter menigheter i Norge. På Åkra er det mye godt menighetsarbeid fra før. Det er vi glad for. Samtidig ser vi også at det er mange som er åpne for et fellesskap, men som så langt ikke har funnet seg hjemme i noen menighet eller forsamling. Disse ønsker vi å nå. Erfaring viser at menigheter med ulikt preg kan bety noe for ulike typer mennesker.

Oppstartsgruppa består av Thea Lund Brekkå, Henrik Dam, Sissel Thomassen Dam, Roar Flacké, Rolf Einar Amdal og Kjartan Brekkå.
Her kan du lese mer om bakgrunnen for nyplantingen: Menighetsplanting.pdf
Etter hvert vil det også komme stoff på vår facebook-side: Norkirken Åkra
Vær gjerne med å be for plantingen, at Gud må få sin vilje i oss og med oss. 

Kontaktpersoner: 
Thea Lund Brekkå: 994 99 174
Roar Flacké: 906 00 239
Rolf Einar Amdal: 982 10 397