Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Tre på vekstkonferansen

Foto:

1.  Hva synes du om vekstkonferansen 2014?

2.  I år var temaet diakoni. Hva ble viktig for deg?

3.  Hva er det ditt hjerte brenner for?

Martha Innerdal - Ålvundeid

1. Det var fint å være med på vekstkonferansen. Jeg føler at Gud er nær på IMI Stølen. Det var også ei fin blanding av undervisning, tid til samtale og ettertanke og til bønn.

2. Jeg likte veldig godt temaet for helga "Med hjartet på rette staden" Jeg tenker at hjertet må være med når vi skal gjøre noe for andre. Da er det viktig med tid sammen med Jesus først. Og så ble dette med diakoni så enkelt lagt fram. Det er ikke alltid de store tingene som er viktig.

3. Jeg ønsker vel egentlig å at hjertet mitt skal brenne ennå mer for de menneskene jeg har rundt meg, og at jeg må bli mer lydhør for hvilke gjerninger som ligger der ferdiglagte for akkurat meg. Det har så lett å bli sløv i hverdagen. Dette er alvorlig. Hvem andre skal gjøre det som Gud har tenkt at jeg skal gjøre?
Bjørn Roger Karlsen – ansatt i Trøndelag
1. Det ble en veldig flott helg, masse åndelig påfyll, masse gode samtaler og et flott fellesskap

2. Det som ble viktig for meg, var å bevare mitt hjerte. Og jeg fikk igjen se at det å gjøre godhet ligger på Guds hjerte og at det virker. Jeg ble også veldig oppmuntret av de fire vitnesbyrdene vi fikk høre fra de som har blitt frelst på Hitra. Ellers så er jeg veldig takknemlig for alle de flotte, brennende folkene vi har i foreningene i Trøndelag. De er bare GULL!

3. Mitt hjerte brenner for at jeg vil leve nært Herren slik at han kan prege meg i min hverdag, blant familie, venner, naboer og de jeg møter på min vei. Det er viktig for meg å gå til han som kan bevare mitt hjerte. Jeg ønsker å se at flere må bli frelst. Jeg er også glad for at Jesus sier at jeg ER hans vitne, ikke at jeg bør, må eller skal. Jeg ønsker også at foreningene våre skal være preget av åpenhet, slik at vi kan være trygge på hverandre når vi møtes.

Brit Karin Kvam – Rennebu

1. Jeg har vært på 3 vekstkonferanser tidligere. Jeg dro dit med lite forventninger fordi hodet var fylt av trivielle ting og temaet var “hjarte på rette plassen” og jeg tenkte det kom til å bli litt av en utfordring.
Men helga ble bare god fra begynnelsen til enden. Jeg unngikk ikke å møte nye utfordringer, men det blir godt når en våger å åpne hjertet sitt for at Jesus skal få større plass. Og det er Hans kjærlighet som skal være drivkrafta i arbeidet vi står i. Jeg fikk senke litt skuldrene med dette temaet - tro det eller ei.

2. Undervisningen var så “jordnær” - dvs. diakoni kan i praktisk handle om alt fra å legge til rette for at vanskeligstilte får dekket sine behov, til for eksempel eldrebesøk, og å hjelpe til med barnepass. Det er behov for Jesu hender og føtter overalt i samfunnet vårt. Vi er kalt til å være i denne tjenesten. Det kan være overveldende, men det som ble sittende igjen etter helga var: Jeg kan begynne å SE og gi GODHET til de rundt meg og begynne der. Det er hvertfall en nøkkel til et annet sitt hjerte - kanskje hovednøkkelen.

3. Hjertet mitt brenner for de kristne som tilsynelatende ikke kjenner behov for eller benytter seg av det kristne fellesskapet, som en ressurs som kan gi styrke og kraft i en travel hverdag. Etter konferansen vil jeg prøve å SE den enkelte på en annen måte og prøve å fange opp signaler om behov. Vi som har et spesielt ansvar for å skape møteplasser, bør lytte til den enkelte og se den enkeltes behov. Utifra det, kan vi være kreative på å finne “berøringspunkter”. Disse berøringspunktene, som vi hørte om på konferansen, er steder eller møtepunkter der Jesus får sjansen til å berøre oss.