Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Uviss framtid for Gå Ut Senteret

Gå Ut Senteret
Foto: Foto: Normisjon

I april i år vedtok landsstyret i Normisjon at det skulle være skoledrift i Hurdal også inneværende skoleår, til tross for at skolen, som er godkjent for 72 elever, dette skoleåret bare har 26.

Landsstyret vedtok videre at det ikke er grunnlag for å drive skolen i Hurdal i nåværende form over tid. Derfor ble styret ved Misjonsskolen Gå Ut Senteret bedt om å utarbeide en plan for videre drift, og generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i Normisjon ble bedt om å vurdere hvordan organisasjonens misjonærutrustning skal se ut i framtiden.

Utredning
Styreleder ved Gå Ut Senteret, Ole Martin Rudstaden, leder utredningsarbeidet. Han sier utredningen vil bli levert landsstyret i desember, og at den skal gi landsstyret et bredt beslutningsgrunnlag når det gjelder videre skoledrift.


– Gå Ut Senterets formål er å virkeliggjøre Jesu Kristi misjonsbefaling om å gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler. Dette formålet står fast. Det samme gjør visjonene om disippelgjøring og utrusting av mennesker til en slik tjeneste. Når det gjelder alt annet så må vi tenke så åpent som vi bare klarer, for å bringe på banen idéer og forslag som kan sikre at vi har en slik skole også i fremtiden, sier Rudstaden.

Linjetilbud, lokalisering og driftsmodell er sentrale momenter i utredningen. Målet er å sette sammen en skole som har gode nok rammebetingelser til å lykkes både med formål og visjon – og med å unngå økonomiske underskudd.

Nedlegging eller flytting?
Styret vurderer ulike alternativer; både å fortsette i Hurdal, flytte skolen til et annet sted i landet, eller legge ned.

Dersom det blir flytting, er tre alternativer aktuelle: Trondheim, Oslo og Hvaler i Østfold. Alle tre steder eier Normisjon bygninger som kan brukes til formålet. I Trondheim er det snakk om Salem, i Oslo er det Staffeldtsgate og på Hvaler Sauevika leirsted.

Få studenter
Det lave studenttallet er en hovedårsak til at Gå UT Senteret ligger an til et underskudd på cirka to millioner kroner i år. Skolen har lenge vært i en presset økonomisk situasjon, og har hatt underskudd hvert år siden 2004, men ikke så store underskudd som nå.

Studiesenteret ble grunnlagt i 1984, da som Den norske Santalmisjons bibel- og misjonsskole. Etter opprettelsen av Normisjon i 2001, som var en fusjon mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen, har Gå Ut Senteret beholdt fokus på internasjonalt misjonsarbeid.