Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Rygge

Rygge indremisjonsforening, Normisjon Rygge


Innholdsoversikt for arkivmateriale -

 

Hovedforeningsprotokoller fra 1909 - 2006, fem protokoller
Hovedforeningsprotokoll 1909-21
Hovedforeningsprotokoll 1922-29
Hovedforeningsprotokoll 1929-38
Hovedforeningsprotokoll 1938-78
Hovedforeningsprotokoll 1978-94
Hovedforeningsprotokoll 1994 – 2006 er kun vedlagt som elektronisk utgave

Diverse løse dokumenter om drift og vedlikehold, deriblant skjøter og skylddelingspapirer

En bibel fra 1910

En mappe med «Bibelhistorisk kunst» - trykte bilder

6 protokoller fra Rygge Indremisjons Yngres avdeling
Forhandlingsprotokoll 1941 -
Referatbok 1940 – 46
Referatbok 1949 – 76
Referatbok 1954 -
Referatbok 1961 – 73
Referatbok 1973 - 84

4 protokoller fra Rygge Indremisjons Ungdomsforenings virksomhet
Styreprotokoll 1939 – 70
Møtereferater 1941 – 64
Møtereferater 1965 – 67
Kassabok 1939 - 71

7 hefter fra søndagsskolens virksomhet
oppmøtebok 1940 – 53
Klassebok, små gutter, ikke årsfestet
Klassebok, store jenter, 1963 – 64
Klassebok, gutter og jenter, 1965
Klassebok, store gutter, bl.a. 1962
Klassebok, små jenter, ikke årsfestet
Klassebok, store jenter, bl.a 1962

3 protokoller fra Rygge Indremisjons mannskors virksomhet
Kontrabok 1954 – 72
Beretninger 1949 -
Kassabok 1949 - 72

3 protokoller fra kvinneforeningen «Arken»
Regnskapsbok 1908 – 16
Regnskapsbok 1916 – 33
Protokoll 1919 - 79

2 protokoller fra Rygge menighetsfakultetsforening
Protokoll 1938 – 49
Regnskap 1938 - 71

4 eldre regnskapsprotokoller
Byggeregnskap 1945
Riskontro 1950 – 55
Regnskapsbok 1928 – 46
Kassabok 1947 - 81

«Vårbud» - en protokoll/«avis» fra 1939 -

En møteoversiktsprotokoll, 1946 -

En konvolutt med bilder av «nyere» dato, samt noen negativer av samme bilder

En CD med Hovedforeningsprotokollene og diverse løse dokumenter ( to øverste kulepunkter i denne oversikt)

 

12. april 2012

Plassering:
Overlevert Rygge lokalhistoriske arkiv