Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Råde

Råde ynglingeforening/Råde Indremisjon


Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv

Arkivalia fra kristne foreninger.

Arkiv. skriver seg fra Raade Ynglingf.Råde Indremisj.f. og Vestre Råde indr. misj.forening og Mannsforening.Bethel.

Arkivaliene består av 6 protokoller/bøk. i til dels svak forfatning pluss 9 konvolut. med diverse papirer fra bygging,restaurer. m.m. på Bethel. Arkivaliene er plassert i boks merket nr.1. med innh.6 protok/bøker nr.1 til 6 og 9 konv.merket 1 til 9 . Merking som tidligere.

Boks 1: Protokoller.
Nr. 1. Protok. Raade Ynglingef. 1885 – 1888.
inkl.Raade Indremisj.f. 1888 – 1916.
Nr. 2. Protok. Råde Indrem. 1916 - 1934.
inkl. Vestre Råde Indrem. 1934 - 1945.
Nr.3. VestreRåde Indremisjon 1945 – 1968.
Nr.4: Mannsforeningen Bethel 1914 - 1992.
Nr:5: Protok. ”Det lille lys ”. 1942 - 1946.
Nr.6: Protok. ”” --- ”” 1946 - 1953.

Boks 1. Konvolutter:
Nr.1: Div.brev.bild.avisut.fra VRIUF ca 1970
Nr.2: Div. papir. restaur. Bethel ca.80-81.
Nr.3: Prolog i anl. innv.av nybygg 1969.
Nr.4: Skjøte og skyldsetning. Bethel.
Nr.5 Vann og kloakk. Bethel,
Nr.6: Grunnerv.,tillat.grtenser,regnsk, 1972-74.
Innlevert 1994 av Arne Grimstad.
Nr.7: 3 fotos av Furuly. 1913.Innl.Mag.Aker.
Nr.8:Prolog ved 40 års jub. VRIUF. 1982.
Nr.9: Kloakk fra nybygg, Bethel.