Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Råde

Vestre Råde Indremisjons Kvinneforening


Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv.

Arkivalia fra krist. foren. i Råde. Vestre Råde Indremisjons
Kvinneforening.

Arkivaliene består av en -1- pakke gamle indremisjonsbøker samt 5-fem prot./bøker, dels av eldre årgang i noe dårlig stand. Arkivaliene oppbevares i boks 6. Merking og nummerering som før.

Boks 6:
Nr.1 Prot. Vest. Råde lille kvinneforen. NMS, regnsk.(m.bb) l921-46.
Nr.2 Prot. Møteov. kollekt. 1928-66.
” .3 Prot. Regnskap. 1947-68.
” 4 Foren.bok.medl.fort. årsm. og regnskap……………….1967-85.
Nr.5Fore. bok.Medl.forteg. 1951-54.
” 6 En pakke med gamle bøker fra vestre Råde Indrem Kvinneforening.