Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Råde

Vestre Råde og Saltnes


Råde Lokalsamling. Oppbevares i Råde kommunes lokalhistoriske arkiv.

Arkivalia fra Søndre Råde Indremisjon.

Arkivaliene består av foreningsprotokoller 4 stk, regnskapsbøker 3 stk, 1 stk, handskevet protokoll (lagsavis ) og 1 stk mappe inneholdende skjøter, kjøpekontrakter, byggekontrakt m.m. for Effata. Arkivaliene er delvis i svak forfatning- de eldre- men for øvrig i bra stand. De arkiveres i to bokser BOKS 1 og 2. Merking av bokser og innhold som før.

Boks 1:

Nr 1: Prot.Søndre Råde Ind.m.Ca 1900- 59.
” 2: --- --- ”” ------ -- ” -- ” 1960- 79.
” 3: --- --- ”” ------ -- ” -- ” 1979- 88.
” 4: --- --- ”” ------ -- ” -- ” 1989- 02.
” 5: 1 stk. mappe inneh. skjøter.kjøp.kontr.
+div. papir fra etabl/bygg. av Effata ca 1908.

Boks 2:

Nr 1: Regnskap bedeh. Effata 1908 –11.
” 2: Regnskap.+ medl.fort.Effata 1924 –44.
” 3: Regnskap. Effata indrem.f. 1945- 82.
” 4: Prot.k.Foren.avis.Vårbud ca 1945–55.

 

 

 

Arkiv. fra kristn. forening.

Arkivaliene består av foreningsprotokoller 4 stk. regnskap, bøker 3 stk. l stk. håndskreven protokoll. (håndskr. lagsavis) og l stk. mappe innh. skjøter,kjøpekontr. m.m. for Effata. Arkiv. er delvis i dårlig forf. de eldre,men forøv. i bra stand. De arkiveres i Boks 9 og 10. Merking av bokser m.m. som før.

Boks 10:
Nr. 1: Regnskap,bedeh.Effata 1908–11
” 2: Regn.sk. +medl.forteg. 1924- 44.
” 3: Regnsk, Effata indrem. 1945- 82.
” 4: Prot.Foren.avis.Vårbud 1945- 55.

Brevordner nr. 1 Hylle nr. 3 Rom 7

Kopier Effata Innvielse av Effata 1908
Kopier m.notater Betel 70 års jubileum 1958