Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Eidsberg

Normisjon Mysen (Betania)


Oversikt over protokoller fra Normisjon Mysen (Betania) med underavdelinger pr januar 2011

 

Protokoll byggekomite, Protokoll 1941-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Protokoll for husstyret NM, Protokoll 1980 – , I bruk,
Betania Sangkor, Protokoll 1975-1991, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Betania Syforening, Protokoll 1970-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Betania Syforening, Regnskapsprotokoll 1987-1995, Avsluttet, arbeid lagt ned,
Regnskapsbok for Mysen og omegn Indremisjons-forenings byggefond, Regnskapsprotokoll 1945-1961
Betania Kvinneforening, Protokoll 1975-1984, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Betania Kvinneforening, Protokoll 1958-1985, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Betania Kvinneforening, Protokoll 1985-1993, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Kassabok for Betania Kvinneforening, Regnskapsprotokoll 1957-1990, Avsluttet, arbeid lagt ned 1993
Regnskapsprotokol for Missionshuset Betania No1, Regnskapsprotokoll 1916-1933
Regnskapsprotokol for Betania Indremisjonsf No3, Regnskapsprotokoll 1947-1957
Betania Indremisjon, Regnskapsprotokoll 1966-1973
Regnskap Mysen IM, Regnskapsprotokoll 1978-1985
Bedhuset Betania og Mysen og omegn indremission, Protokoll 1917-1952, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen og Omegn Indremisjonsforening, Protokoll 1952-1980, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon, Protokoll 1981-1993, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon / Normisjon Mysen, Protokoll 1994-2009, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Normisjon Mysen, Protokoll 2009 - , I bruk,
Betania Pikeforening, Regnskapsprotokoll 1934-1986, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Mysen indremissions Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1924-1938, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Ungdomsforeningens møtereferater, Protokoll og møtereferat 1934-1952, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Betania Ungdomsforening, Protokoll og møtereferat 1952-1955, Avsluttet, arbeid lagt ned 1986
Protokoll for ungdomskoret, Protokoll 1971-1983, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Ungdomskor, Korrespondanseperm 1971-1985, Eget arkiv. Eidsb sp bank
Mysen Indremisjon, Div gamle enkeltpapirer, samlet i konvolutt 1940 – 1950, Eget arkiv. Eidsb sp bank

Som følge av oppryddingen overfører Normisjon Mysen 16 stk protokoller/regnskapsprotokoller til sentralt arkiv. Foreningen forventer å motta arkivnøkkel fra Normisjon Østfold slik at foreningen har mulighet til å låne tilbake protokoller hvis behov for dette skulle oppstå i framtiden.
------------------------------------------
KOR15 og Mysen Barnegospel har hånd om egne papirer og er ikke registrert over.
Message (Mysen Ungdomskor) har hånd om egne papirer etter 1983.

Mysen 26. jan 2011
Ragnar Duserud og Thoralf Dahl

Oppbevaring:  Der ikke annet er spesielt nevnt - oppbevares protokollene i regionens arkiv, Sarpsborg